Galw am weld datganoli cyfrifoldeb am adeiladau a chytundebau Remploy

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu cronfa i gynorthwyo gweithwyr Remploy

Mae Llywodraeth Cymru eisiau i'r cyfrifoldeb am adeiladau, tir a chytundebau dwy ffatri ola Remploy yng Nghymru gael ei ddatganoli i Gymru er mwyn creu mentrau cymdeithasol ar y safleoedd hynny.

Ddydd Iau fe wnaeth Llywodraeth San Steffan gyhoeddi bod y ddwy ffatri dan fygythiad.

Y ddwy ffatri yw'r rhai yn Y Porth, y Rhondda, a Baglan ger Port Talbot.

Mae dros 140 o weithwyr yno yn wynebu diswyddiadau gorfodol.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi dweud y byddan nhw'n darparu cymorth i gynweithwyr.

"Rydan ni wedi sefydlu cronfa i helpu pobl i sicrhau bod gweithwyr anabl yn gallu gweithio yn y dyfodol," meddai Leighton Andrews, Gweinidog Addysg a Dysgu Gydol Oes.

Effeithiolrwydd

Eisoes mae dros 270 o swyddi Remploy wedi mynd yng Nghymru eleni ar ôl i chwech o safleoedd gau.

Disgrifiad,
Garry Owen yn holi Alex Morgan, un o weithwyr Remploy Baglan

Mae'r frwydr i gadw drysau ffatrioedd Remploy yng Nghymru ar agor wedi bod yn un danbaid yn ystod y 12 mis diwethaf.

Ond mae llywodraeth Prydain yn mynnu bod modd defnyddio'r arian yn fwy effeithiol i gyflogi pobl anabl yn y gweithle.

Dywedodd Alex Morgan sy'n gweithio yn y safle ym Maglan, bod hi'n ddiwrnod trist iawn ar ôl clywed y newyddion ddydd Iau.

"Roedden ni'n erfyn y cyhoeddiad ond wedi meddwl mai ar ôl y Nadolig fyddai'r cyhoeddiad yn dod.

"Doedd 'na ddim rhybudd o gwbl.

"Lan i fis yn ôl roedden ni'n brysur a lot o waith i'w wneud.

"Mae pobl yn becso am y dyfodol, fi moyn profi fy hunan, mond cael y profiad."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol