Yfed a gyrru: Y deg ardal waethaf

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r pedwar llu yng Nghymru yn cynnal ymgyrch ar y cyd y Nadolig hwn.

Mae dinasoedd Caerdydd ac Abertawe ymhlith y deg ardal waethaf yn y Deyrnas Unedig o ran yfed a gyrru, yn ôl gwaith ymchwil diweddar.

Cafodd yr ystadegau eu casglu o wefan moneysupermarket.com wrth archwilio ceisiadau am yswiriant ceir.

Canran Caerdydd oedd y trydydd uchaf, gydag Abertawe yn wythfed.

Dywedodd Kieron Malloy, o Sefydliad Caerdydd Gyrwyr Sgiliau Uwch, ei fod wedi synnu fod dinasoedd Cymru ar y rhestr.

Roedd y gwaith ymchwil yn ymwneud â 14 miliwn o geisiadau am bobl oedd yn chwilio am bris cystadleuol i'w hyswiriant.

"Dwi'n ei chael hi'n anodd credu bod Caerdydd mor uchel, " meddai Malloy.

"Rwy'n meddwl fod Heddlu'r De wedi bod yn gwneud gwaith da ac mae ganddynt bolisi cryf wrth ddelio gydag yfed a gyrru."

Ychwanegodd Mr Malloy, sydd hefyd yn gyfreithiwr: "Fyddwn i heb ystyried fod yna nifer uchel o bobl sy'n yfed a gyrru yng Nghaerdydd.

"O bosib fe allai gael ei ystyried yn rhywbeth positif pe bai'n golygu bod Heddlu'r De yn arestio mwy, gan fod yfed a gyrru yn lladd pobl."

Mae cael eich cyhuddo o yfed a gyrru yn gallu ychwanegu hyd at 80% at gost yswiriant.

1.9% o'r 19,277

Er gwaetha'r ffigyrau uchod, mae nifer y bobl gafodd eu dal yn yfed a gyrru yn yr haf ledled Cymru wedi gostwng o'i gymharu â'r flwyddyn gynt.

Cafwyd profion positif ar 360 o bobl ar gyfer alcohol neu gyffuriau ym Mehefin - sef 1.9% o'r 19,277 gafodd eu profi.

Roedd hynny'n cymharu â 2.5% oedd yn bositif yn 2011.

O ran yfed a gyrru (neu yrru dan ddylanwad cyffuriau) Heddlu'r De gofnododd y canran uchaf o yrwyr positif - 4% - o blith holl heddluoedd Cymru yn ystod ymgyrch yr haf.

Heddlu'r Gogledd oedd â'r canran isaf sef 1%.

Dros y Nadolig mae heddluoedd Cymru yn cynnal ymgyrch ar y cyd i geisio darbwyllo pobl rhag yfed a gyrru.

Mae'r ymgyrch yn targedu gyrwyr ifanc yn benodol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol