Carcharu gyrrwr tacsi am 15 mlynedd

  • Cyhoeddwyd
Ymchwiliad yr heddluFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Yr heddlu'n ymateb wrth i'r troseddau gael eu cyflawni

Mae gyrrwr tacsi wedi ei garcharu am 15 mlynedd am yrru ei gerbyd at wyth o ddynion yng Nghaerdydd.

Yn Llys y Goron Caerdydd cafwyd Majid Rehman, 29 oed, yn euog o 14 o gyhuddiadau, gan gynnwys pum cyhuddiad o ymosod wrth achosi niwed corfforol

Fe yrrodd ei dacsi at griw o ddynion oherwydd ffrae mewn gorsaf reilffordd.

Clywodd y llys fod Rehman wedi gyrru'n gyflym at chwech o weithwyr rheilffordd wrth iddyn nhw adael yr orsaf.

Cafodd dau o ddynion eraill hefyd eu hanafu.

Dywedodd y Barnwr Phillip Richards: "Eich bwriad oedd achosi niwed difrifol i'r dynion. Mae eich ymddygiad yn annerbyniol mewn cymdeithas waraidd."

Golau coch

Dywedodd Claire Wilks ar ran yr erlyniad fod ffrae rhwng y gweithwyr rheilffordd a Rehman.

"Fe adawodd y dynion ond mae'n debyg nad oedd Rehman yn fodlon.

"Fe yrrodd ei dacsi at y dynion ac, yn ôl un llygad-dyst, aeth drwy olau coch.

Yn ôl yr heddlu, roedd y diffynnydd wedi dweud: "Does neb yn gyrru at bobl heb reswm. Fe ymosodon nhw arna' i ac roeddwn yn amddiffyn fy hun."

Clywodd y llys fod Rehman wedi rhoi tystiolaeth yn erbyn un o'r gweithwyr mewn achos lladrata yn 2009.

Roedd dau ddyn, nad oedd yn rhan o'r ffrae, Mark Underwood a Richard Partridge, yn cerdded o flaen y gweithwyr rheilffordd.

Dywedodd Miss Wilks: "Roedd y weithred yn fwriadol.

"Roedd rhai o'r dynion yn fwy ffodus na'i gilydd.

Triniaeth

"Cafodd Mark Underwood ei ddal yn sownd o dan y tacsi a chafodd losgiadau ar ei gefn, coesau a'i freichiau gan ei fod yn gorwedd yn agos at injan boeth."

Clywodd y llys fod Mr Underwood wedi cael triniaeth helaeth a'i fod dal i gael triniaeth.

Roedd Rehman o Grangetown, Caerdydd, wedi pledio'n euog i gyhuddiad o yrru'n beryglus ond wedi gwadu pum cyhuddiad o ymosod, gan achosi niwed corfforol, a phedwar cyhuddiad o geisio achosi niwed corfforol difrifol.

Roedd hefyd wedi gwadu dau gyhuddiad o achosi niwed corfforol difrifol gyda bwriad, un cyhuddiad o anafu ac un cyhuddiad o anafu gyda bwriad.

Cafodd ei wahardd rhag gyrru am 10 mlynedd.