BBC Cymru Fyw

Carcharu gyrrwr tacsi am 15 mlynedd

Published
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionYr heddlu'n ymateb wrth i'r troseddau gael eu cyflawni

Mae gyrrwr tacsi wedi ei garcharu am 15 mlynedd am yrru ei gerbyd at wyth o ddynion yng Nghaerdydd.

Yn Llys y Goron Caerdydd cafwyd Majid Rehman, 29 oed, yn euog o 14 o gyhuddiadau, gan gynnwys pum cyhuddiad o ymosod wrth achosi niwed corfforol

Fe yrrodd ei dacsi at griw o ddynion oherwydd ffrae mewn gorsaf reilffordd.

Clywodd y llys fod Rehman wedi gyrru'n gyflym at chwech o weithwyr rheilffordd wrth iddyn nhw adael yr orsaf.

Cafodd dau o ddynion eraill hefyd eu hanafu.

Dywedodd y Barnwr Phillip Richards: "Eich bwriad oedd achosi niwed difrifol i'r dynion. Mae eich ymddygiad yn annerbyniol mewn cymdeithas waraidd."

Golau coch

Dywedodd Claire Wilks ar ran yr erlyniad fod ffrae rhwng y gweithwyr rheilffordd a Rehman.

"Fe adawodd y dynion ond mae'n debyg nad oedd Rehman yn fodlon.

"Fe yrrodd ei dacsi at y dynion ac, yn ôl un llygad-dyst, aeth drwy olau coch.

Yn ôl yr heddlu, roedd y diffynnydd wedi dweud: "Does neb yn gyrru at bobl heb reswm. Fe ymosodon nhw arna' i ac roeddwn yn amddiffyn fy hun."

Clywodd y llys fod Rehman wedi rhoi tystiolaeth yn erbyn un o'r gweithwyr mewn achos lladrata yn 2009.

Roedd dau ddyn, nad oedd yn rhan o'r ffrae, Mark Underwood a Richard Partridge, yn cerdded o flaen y gweithwyr rheilffordd.

Dywedodd Miss Wilks: "Roedd y weithred yn fwriadol.

"Roedd rhai o'r dynion yn fwy ffodus na'i gilydd.

Triniaeth

"Cafodd Mark Underwood ei ddal yn sownd o dan y tacsi a chafodd losgiadau ar ei gefn, coesau a'i freichiau gan ei fod yn gorwedd yn agos at injan boeth."

Clywodd y llys fod Mr Underwood wedi cael triniaeth helaeth a'i fod dal i gael triniaeth.

Roedd Rehman o Grangetown, Caerdydd, wedi pledio'n euog i gyhuddiad o yrru'n beryglus ond wedi gwadu pum cyhuddiad o ymosod, gan achosi niwed corfforol, a phedwar cyhuddiad o geisio achosi niwed corfforol difrifol.

Roedd hefyd wedi gwadu dau gyhuddiad o achosi niwed corfforol difrifol gyda bwriad, un cyhuddiad o anafu ac un cyhuddiad o anafu gyda bwriad.

Cafodd ei wahardd rhag gyrru am 10 mlynedd.

Straeon perthnasol

  • Gyrrwr tacis yn gwadu ymosod