Cyhuddo o dreisio: Plismon yn y llys

Cyhoeddwyd

Mae plismon wedi ymddangos o flaen Llys y Goron yr Wyddgrug i wynebu cyhuddiadau ei fod wedi ceisio treisio ac ymosod yn anweddus ar ddwy ferch dan 18 oed.

Mae Gary Donnelly, sy'n 46 oed, wedi ei wahardd o'i waith yn Llandudno.

Ddydd Gwener cafodd ei ryddhau ar fechnïaeth ac fe fydd yn ymddangos o flaen y llys eto ddiwedd fis nesaf.