Dŵr: Pennaeth i adael ei swydd

Cyhoeddwyd
Nigel AnnettFfynhonnell y llun, dwr cymru
Disgrifiad o’r llun,
Ymunodd Mr Annett â Dŵr Cymru ym 1992

Bydd rheolwr gyfarwyddwr Dŵr Cymru, Nigel Annett yn gadael ei swydd ym mis Mawrth 2014 ar ôl mwy na 20 mlynedd gyda'r cwmni.

Ef hefyd oedd un o sylfaenwyr Glas Cymru, y cwmni nid-er-elw a brynodd Dŵr Cymru yn 2001.

Llwyddodd Glas Cymru i brynu Dŵr Cymru oddi wrth Western Power Distribution ym Mai 2001 wrth drefnu dyroddiad bondiau gwerth £1.9 biliwn - y dyroddiad bondiau Sterling corfforaethol mwyaf erioed heb gymorth llywodraeth.

Ymunodd Mr Annett â Dŵr Cymru ym 1992, ac fe'i penodwyd yn rheolwr gyfarwyddwr ym mis Tachwedd 2004.

'Negodi'

Dywedodd Mr Annett:"Rwyf wedi mwynhau gyrfa ryfeddol o dros 20 blynedd gyda Dŵr Cymru ac yn agos at 10 blynedd fel y rheolwr gyfarwyddwr.

"Rydym ar fin dechrau'r gwaith manwl ar yr adolygiad prisiau rheoleiddiol nesaf ac rwy'n credu mai'r tîm sy'n negodi ein cynlluniau gydag Ofwat ddylai fod y tîm i weithredu'r cytundeb a bennir yn y pen draw.

"Mae gennym gwmni gwych, y mae dros 3 miliwn o bobl yn dibynnu arno'n feunyddiol, ac rwy'n credu mai dyma'r amser iawn i mi drosglwyddo'r awenau."

Ychwanegodd Bob Ayling, cadeirydd Glas Cymru: "Mae record Nigel yn hysbys i bawb. Sefydlodd Glas Cymru fel model perchnogi a rheoli newydd ar gyfer asedau cyhoeddus.

"Mae wedi arwain un o gwmnïau mwyaf pwysig a dibynadwy'r wlad yn nhermau iechyd y cyhoedd, diogelu'r amgylchedd a chyfraniad at yr economi.

"O dan ei arweiniad, mae'r cwmni wedi dod yn un o'r gorau yn ei sector, a phan fydd Nigel yn gadael Dŵr Cymru yn 2014, bydd ei olynydd yn cymryd drosodd un o'r timau gorau yn y Deyrnas Unedig."

£25 miliwn

Bydd y broses o chwilio am olynydd yn dechrau'n syth a phenodwyd asiantaeth recriwtio i wneud hynny. Bydd ymgeiswyr mewnol ac allanol yn cael eu hystyried.

Fis diwethaf cyhoeddwyd y bu gostyngiad o £9 miliwn yn elw Dŵr Cymru yn ystod chwe mis cynta'r flwyddyn.

Mae'r cwmni yn mynnu taw'r rheswm am hynny yw eu bod nhw wedi buddsoddi yn eu gwasanaethau sy'n cynnwys cronfa ddŵr newydd, gwaith trin dŵr newydd a gwella eu hadnoddau presennol.

Dywedodd y cwmni eu bod wedi gwneud elw o £25 miliwn cyn treth o'i gymharu â £34m y llynedd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol