Her i gadeirydd mudiad iaith

  • Cyhoeddwyd
Mae'r mudiad yn 50 oed eleni
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r mudiad yn 50 oed eleni

Mae cadeirydd newydd mudiad iaith wedi dweud y bydd cymunedau Cymraeg yn flaenoriaeth i'r mudiad.

Cafodd Robin Crag Farrar, 27 oed, ei ethol yn gadeirydd Cymdeithas yr Iaith yng nghyfarfod Senedd y mudiad ddydd Sadwrn.

Yn wreiddiol o Fynydd Llandygái, Gwynedd, mae'n gweithio fel hwylusydd prosiectau ym maes cynaliadwyedd ym Machynlleth.

"Mae dyfodol y Gymraeg yn dibynnu ar gymunedau Cymraeg eu hiaith a dyna yw ein prif flaenoriaeth fel mudiad.

'Momentwm'

"Rydyn ni'n dal ym mlwyddyn dathlu ein hanner canmlwyddiant ac mae'r momentwm hwn yn ein galluogi i ganolbwyntio ar sicrhau dyfodol cymunedau Cymraeg cynaliadwy.

"Os ydan ni'n credu eu bod yn bwysig, rhaid gweithredu nawr."

Er iddo ddechrau'i yrfa fel athro, erbyn hyn mae'n gweithio ar brosiectau cymunedol sy'n ymwneud â'r amgylchedd â'r economi leol yn ardal Biosffer Dyfi.

Dywedodd ei fod yn aelod o grŵp cymunedol oedd wedi penderfynu gweithio dros ei hun er mwyn gwarchod cymuned Gymraeg a'u bod yn llwyddo.

"Mae sicrhau dyfodol cynaliadwy i gymunedau Cymraeg yn her nid yn unig i'r Llywodraeth, ond yn her hefyd i bob un ohonom weithio o fewn ein cymunedau."