12 awr arall i holi llanc wedi i fachgen farw ger Caerdydd

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu wedi cael 12 awr arall i holi llanc wedi i fachgen farw ger Caerdydd.

Tarodd car coch BMW y bachgen saith oed ar safle carafanau Shirenewton am 3pm ddydd Sadwrn.

Aed â'r bachgen i Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd lle bu farw.

Cafodd llanc 16 oed ei arestio ar amheuaeth o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus.

Dylai unrhywun â gwybodaeth ffonio 101 neu Taclo'r Tacle ar 0800 555 111 a dywedodd yr heddlu eu bod yn credu bod criw o blant neu bobl ifanc wedi gweld yr hyn ddigwyddodd.