Cynllunio: symleiddio'r broses?

  • Cyhoeddwyd
Labrwr yn gosod briciau

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Papur Ymgynghorol fel rhan o'r broses o symleiddio'r drefn gynllunio yng Nghymru.

Wrth gyhoeddi'r ymgynghoriad, dywedodd y gweinidog Amgylchedd John Griffiths:

"Dwi'n awyddus fod y drefn cynllunio yn cyfrannu i'r broses o adfywio'r economi ac i wneud hynny trwy ddiddymu biwrocratiaeth di angen. Ond ar yr un pryd, dwi am i unrhyw ymgynghoriad fod yn drylwyr"

Creu cysondeb yw'r nod wrth i gynghorau ymdrin â cheisiadau gan berchnogion eiddo a busnesau sydd am wneud man newidiadau i'w heiddo. Mae'r drefn ar hyn o bryd yn amrywio o un awdurdod i'r llall.

Mae'r papur yn gofyn am syniadau ar sut i sefydlu trefn gynllunio fyddai'n sicrhau cysondeb ar draws Cymru

'Man newidiadau' ym marn y Llywodraeth yw'r rhai nad ydynt yn effeithio ar gais cynllunio yn ei gyfanwaith na chwaith yn amharu ar eiddo cymdogion.