Y Sioe Fawr: Newidiadau ymysg swyddogion

  • Cyhoeddwyd
David Lewis
Disgrifiad o’r llun,
Mae David lewis yn fridiwr Charolais

Mae arwerthwr o Geredigion wedi ei ethol fel cadeirydd newydd Cyngor Y Sioe Frenhinol.

Mae David Lewis yn olynu Alun Evans o Dywyn, Meirionnydd, oedd yn gadeirydd ers 2006.

Mr Lewis oedd Llywydd y Sioe Frenhinol yn 2005 a chadeirydd bwrdd Y Sioe Frenhinol o 2006 tan iddo ymddeol o'r swydd ym mis Hydref eleni.

Mae Mr Lewis, o Landysul, yn arwerthwr wnaeth adfer marchnadoedd yn Llandysul a Chastell Newydd Emlyn.

Mae e hefyd yn fridiwr gwratheg Charolais o dras ac mae'n gyn-gadeirydd Cymdeithas Gwartheg Charolais.

Yn ddiweddar cafodd y ffermwr o Sir Benfro, John Davies, ei benodi fel cadeirydd bwrdd rheoli'r Sioe Fawr.

Ym mis Mai y flwyddyn nesaf bydd David Walters yn ymddeol wedi 28 o flynyddoedd yn y swydd.

Ym mis Tachwedd fe gyhoeddwyd y bydd yn cael ei olynu gan Steve Hughson, sy'n Brif Arolygydd gyda Heddlu Dyfed-Powys.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol