BBC Cymru Fyw

Protest mewn gorsafoedd trên

Published
image copyrightPA
image captionBu protestiadau am brisiau tocynnau yng Nghaerdydd ac Abertawe

Cafodd protestiadau eu cynnal yng ngorsafoedd trên Caerdydd ac Abertawe yn erbyn y cynnydd ym mhris tocynnau trên a thoriadau i wasanaethau ddydd Mawrth.

Mae undebau trafnidiaeth yn dweud bod tocynnau, ar gyfartaledd, wedi cynyddu dair gwaith yn fwy na chyflogau er 2008.

Yn ôl y cwmnïau trên y Llywodraeth sy'n sy'n penderfynu ar y cynnydd ym mhrisiau tocynnau.

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn dweud bod y cynnydd yn helpu talu am fuddsoddiad yn y rheilffyrdd.

'Elw anferthol'

Roedd y protestiadau yng Nghymru ymhlith 50 mewn gorsafoedd trên ar draws y DU.

Mae cefnogwyr yr ymgyrch wedi dosbarthu cardiau Nadolig.

Mae'r neges ar y cardiau yn honni y bydd teithwyr yn gorfod dioddef "trenau wedi eu canslo, toriadau mewn staff a swyddfeydd tocynnau fydd yn cau" yn ystod 2013 tra bod y cwmnïau trên yn "gwneud elw anferthol".

Dywedodd Rob Jenks o'r undeb trafnidiaeth a theithio, TSSA: "Rydym am dynnu sylw at y codiad mewn prisiau tocynnau trên o 30% o'i gymharu â'r cynnydd, ar gyfartaledd, mewn cyflogau pobl o 11.9%

"Mae' na fwlch enfawr rhwng beth mae pobl yn gallu fforddio talu a beth mae pobl yn gorfod talu."

Straeon perthnasol

  • Trydaneiddio: Trafod cynllun busnes lein y gogledd