Bws ysgol: Rhieni'n ymgyrchu ym Mhowys

Plant wrth ymyl bws ysgol (cyffredinol)
Image caption Y penderfyniad yn effeithio ar 23 o ddisgyblion yn Nhalgarth

Mae rhieni'n ceisio gwrthdroi penderfyniad wedi i gyngor ddweud bod gwasanaeth bysus yn rhad ac am ddim ar gyfer disgyblion yn dod i ben.

Efallai y bydd rhaid i fwy nag 20 o ddisgyblion ysgol uwchradd gerdded bron tair milltir i'r ysgol yn y flwyddyn newydd.

Oherwydd cytundeb bws newydd ni fydd y plant o Dalgarth sy'n mynd i Ysgol Uwchradd Gwernyfed, ger y Gelli Gandryll, yn gymwys ar gyfer y gwasanaeth.

Mae rhieni wedi bod yn talu £95 y tymor am y gwasanaeth ond dywedodd Cyngor Powys fod rhieni wedi cael rhybudd na fyddai'r gwasanaeth yn barhaol.

Os yw cartref y plant fwy na thair milltir o'r ysgol maen nhw'n gymwys ar gyfer y gwasanaeth bws yn rhad ac am ddim.

Os yw'r cartref lai na thair milltir i ffwrdd, rhaid talu £95.

Grŵp gweithredu

Cafodd rhieni eu hysbysu ynghylch y penderfyniad i ddileu'r gwasanaeth bysus ym mis Tachwedd a dywedodd y llythyr y gallai plant ddefnyddio llwybr i gerdded i'r ysgol.

Cafodd y llwybr sy'n cysylltu Talgarth a Gwernyfed ei adeiladu yn 2005 ar gost o £250,000 fel rhan o gynllun Llwybrau Diogel i'r Ysgol.

Mae rhieni wedi ffurfio grŵp gweithredu mewn ymgais i wrthdroi'r penderfyniad.

Dywedodd un ohonyn nhw, Elaine Bowen: "Dywed y cyngor fod ein plant yn gallu defnyddio llwybr seiclo i gerdded y tair milltir i'r ysgol ond nid yw fy mhlentyn 13 oed yn mynd i wneud hynny.

"Mae llifogydd yn effeithio ar y llwybr yn aml a does dim goleuadau yno.

"Mae hon yn broblem iechyd a diogelwch ac rydym am i'r cyngor newid eu meddwl."

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor fod rhieni wedi cael rhybudd y gallai'r gwasanaeth ddod i ben os nad oedd seddau rhydd ar gael.

Ychwanegodd fod yr awdurdod lleol wedi cynghori rhieni ynghylch gwasanaethau bysiau cyhoeddus yr ardal.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.