Blwyddyn amrywiol o'r lleddf i'r llon

Alun Thomas
BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Rhoddodd Nadine Struijk naid o lawenydd wrth gario'r fflam rhwng Y Fenni a Brynmawr

Blwyddyn amrywiol, blwyddyn yn cynnwys y llon a'r lleddf.

Dyna natur gwaith gohebydd wrth gwrs, ac roedd hynny'n arbennig o amlwg yn ystod 2012.

Roedd y llon yn cynnwys y dathliadau ledled Cymru pan ddaeth y Fflam Olympaidd heibio ddiwedd Mai.

Doedd yr holl sbloets ddim wrth ddant pawb yn naturiol, ond doedd dim amheuaeth bod 'na filoedd o bobl wedi dewis dod mas i'r heulwen i weld y rhedwyr.

Dwi'n cofio plant Ysgol Gymraeg Y Fenni wrth eu bodd â'r achlysur; Sean Lewis oedd yn cario'r fflam yn y dref honno.

Roedd o wedi codi'n gynnar i sefyll arholiad yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni cyn mynd i redeg.

Dwi'n cofio hefyd y croeso roddodd Ysgol Feithrin Pont-y-pŵl i bobl oedd wedi dod i wylio'r cyfan.

Ffynhonnell y llun, Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun,
Isaías Grandis o Batagonia yw Dysgwr y Flwyddyn

Y pethau eraill sy'n dod i gof yw Strydoedd Merthyr a Nant-y-Moel dan eu sang, a'r dathlu ar gaeau Cooper yng Nghaerdydd a Pharc Singleton yn Abertawe

Llwyddiant Isaías

Y llon hefyd yn Llandŵ ddechrau Awst.

Roedd trigolion Bro Morgannwg yn ymfalchio yn llwyddiant yr Eisteddfod Genedlaethol yn eu hardal.

Roedd yn braf cwrdd â'r pedwar oedd yn cystadlu i fod yn ddysgwr y flwyddyn - a llongyfarchiadau eto i Isaías Grandis ar gyrraedd y brig.

Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Karina Menzies ei lladd mewn digwyddiad yng Nghaerdydd

Cofio hefyd cwrdd â'r criw o Glwb Rhwyfo Madog ym Mhorthmadog oedd wrth eu bodd o fod yn rhan o'r pasiant ar Afon Tafwys i ddathlu Jiwbilî Diemwnt y Frenhines - a hynny er gwaetha'r glaw mawr.

Ond roedd y lleddf yn amlwg iawn trwy gydol y flwyddyn hefyd.

Cofio'r anghrediniaeth a dycnwch cymuned Machynlleth ddechrau hydref ar ôl i April Jones fynd ar goll.

Ac yng Nghaerdydd, y dicter a'r galar ar ôl i Karina Menzies oedd yn fam i dri gael eu lladd ar ôl cael ei tharo gan fan ar strydoedd gorllewin y ddinas.

Cafodd 13 o bobl eraill yn cael eu hanafu.

Mae Matthew Tvrdon wedi'i gyhuddo o lofruddiaeth Ms Menzies, ac o geisio llofruddio 13 o bobl eraill.

Blwyddyn amrywiol oedd 2012.

Ac mae'n siwr y bydd 2013 yr un fath.