Llwyddiant dramâu, cwymp y wasg a thrafferthion y cyfryngau

Huw Thomas
Gohebydd Celfyddydau BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Cast Llwyth
Disgrifiad o’r llun,
Bu cast y ddrama Llwyth yn perfformio yn y Dwyrain Pell

Wrth godi'r llen ar ddechrau 2012, roedd yna deimlad efallai y byddai'r Gemau Olympaidd yn gysgod ar y celfyddydau eleni.

Ond ynghlwm â'r athletau roedd gŵyl ddiwylliannol yn dod â'r creadigol i gynulleidfaoedd newydd.

Y Storm oedd un elfen o'r dathliadau - cyfieithiad Gwyneth Lewis o ddrama Shakespeare, The Tempest.

Mewn pabell ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol y cafodd y gwaith ei gyflwyno, o dan gyfarwyddiad Elen Bowman.

Llwyddiant arall a ddathlwyd eleni oedd y ddrama Gymraeg Llwyth.

Wedi'i sgrifennu gan Dafydd James, mae'n dilyn helyntion criw o fechgyn hoyw yng Nghaerdydd.

Disgrifiad o’r llun,
Gwaneth Eisteddfod Llandŵ elw o £50,000

Ar ôl teithio i Gaeredin a Taipei, daeth y daith i ben yn theatr Sherman Cymru.

Roedd yna ddathlu yn Aberhonddu hefyd wrth i'r ŵyl jazz ddychwelyd i'r dref, gyda rheolwyr newydd.

Daeth 30,000 o gefnogwyr yr ŵyl i Bowys, ac mae'r trefnwyr yn gobeithio ehangu'r digwyddiad yn 2013.

Arian a lluniau

Ar Faes yr Eisteddfod ym Mro Morgannwg, ariannu'r ŵyl oedd un o'r pynciau llosg unwaith eto.

Dywedodd y Gweinidog Addysg, Leighton Andrews, ei fod yn barod i gyfrannu mwy i'r Brifwyl o goffrau'r Llywodraeth, os fydd y sefydliad yn gwneud camau i foderneiddio.

Disgrifiad o’r llun,
Tri o'r pedwar llun sydd bellach wedi eu tynnu i lawr

Roedd Eisteddfod Llandŵ yn llwyddiant ariannol - gwnaeth y brifwyl elw o £50,000.

Ond i ffwrdd o'r cystadlu a'r stondinau, daeth lluniau dadleuol yn y Lle Celf a phenawdau annisgwyl.

Cwynodd teulu Rebecca Aylward ar ôl i ddarlun ohoni fynd ar werth fel rhan o'r arddangosfa.

Cafodd Rebecca ei lladd yn 2010 yn agos at Faes yr Eisteddfod.

Roedd llun arall, o'i llofruddiwr, hefyd i'w weld fel rhan o'r gwaith celf.

Erbyn diwedd yr wythnos, roedd y lluniau wedi'u tynnu o'r wal.

Y wasg a'r cyfryngau

Ym myd y cyfryngau, mae Jimmy Savile wedi hawlio'r penawdau bron i flwyddyn ar ôl iddo farw.

Ffynhonnell y llun, AFP
Disgrifiad o’r llun,
Cyhoeddodd Yr Arglwydd Leveson ei adroddiad yn ystod 2012

Bu'n rhaid i'r BBC ddelio â methiannau golygyddol rhaglen Newsnight, ac fe gollodd y gorfforaeth hefyd ei Chyfarwyddwr Cyffredinol newydd, George Entwistle, ar ôl 54 diwrnod yn ei swydd.

Ond er bod y darlledwr dan y llach, roedd diwydiant y papurau newydd yn wynebu dyfodol mwy ansicr.

Gostwng eto wnaeth darllenwyr yr holl bapurau dyddiol Cymreig, a daeth rhybudd gan un o newyddiadurwr blaenllaw y Western Mail - Martin Shipton - bod angen cymorth ariannol gan y llywodraeth i'r diwydiant barhau.

Daeth yr Arglwydd Ustus Leveson i hawlio'r drafodaeth am ddyfodol y wasg wrth iddo argymell sut i wella'r drefn o reoleiddio'r diwydiant.

Ond roedd 'na le i ddathlu hefyd gydag S4C yn nodi 30 mlynedd ers i'r sianel gychwyn darlledu a'r cylchgrawn Barn yn 50 oed.

Roedd hi'n flwyddyn digon cyffrous ym myd y celfyddydau a'r cyfryngau.

Ar ôl egwyl dros y Nadolig, bydd y ddrama'n cychwyn unwaith eto yn y flwyddyn newydd.