Yn ôl i'r drefn arferol ym myd gwleidyddiaeth Cymru

Vaughan Roderick
Gohebydd Materion Cymreig BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd 'na etholiad ym mhob un o siroedd Cymru ac eithrio Ynys Môn eleni

Doedd 2012 ddim yn flwyddyn fawr yn hanes gwleidyddol Cymru. Does dim pwynt esgus ei bod hi.

Yn hytrach roedd hon yn flwyddyn pan ddychwelodd Cymru i'r drefn arferol.

Ar ôl dioddef sawl crasfa etholiadol, fe ail-sefydlodd Llafur ei hun fel plaid fwyaf Cymru yn yr etholiadau lleol gan sicrhau buddugoliaethau'r un mor ysgubol ac annisgwyl a'i cholledion blaenorol.

Ar ddiwedd y cyfri' roedd Llafur yn ôl mewn grym, nid yn unig yn ei chadarnleoedd traddodiadol ond hefyd mewn cynghorau "ymylol" megis Caerdydd, Bro Morgannwg a Chasnewydd.

Amhoblogrwydd clymblaid San Steffan oedd yn gyfrifol am y dadeni Llafur ac roedd Llywodraeth Cymru'n ddigon parod i ddiffinio'i hun trwy ei gwrthwynebiad i fesurau'r llywodraeth ganol.

Ac eithrio ym maes addysg, lle bu'r Gweinidog diflino Leighton Andrews yn parhau i gorddi'r dyfroedd, digon carcus fu Carwyn Jones a'i gabinet wrth gyflwyno polisïau a deddfau newydd.

Arweinydd newydd

Mae'n debyg bod diffyg mwyafrif yn y Siambr yn rhannol gyfrifol am agwedd pwyllog y Llywodraeth ac mae absenoldeb rhai aelodau o'r Siambr oherwydd salwch wedi ychwanegu at broblemau'r Prif Weinidog.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Leanne Wood ei hethol yn arweinydd newydd Plaid Cymru

Serch hynny, methiant ar y cyfan fu ymdrechion y gwrthbleidiau i glatsio'r llywodraeth.

Gydag ethol Leanne Wood yn arweinydd Plaid Cymru, diflannodd y posibilrwydd o gydweithio agos rhwng y gwrthbleidiau a doedd hi ddim yn syndod efallai mai at Y Cenedlaetholwyr y trodd Carwyn Jones am y pleidleisiau angenrheidiol i gymeradwyo ei gyllideb.

Yn y cyfamser, parhau mae'r ansicrwydd ynghylch setliad cyfansoddiadol Cymru.

Yn sgil cyhoeddi casgliadau Comisiwn Silk, mae'n debyg y bydd y Cynulliad yn derbyn pwerau trethi yn y dyfodol ond gweithredu dan gysgod datblygiadau yn Yr Alban fu hanes Cymru eleni ac mae'r un peth yn debyg o fod yn wir yn 2013.