Y gorfoledd a'r siomedigaethau ar y cae chwarae

Rhodri Llywelyn
Gohebydd Chwaraeon BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Carfan Cymru yn dathlu cipio'r Gamp Lawn 2012Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Roedd hi'n flwyddyn o ddathlu a digaloni i'r chwaraewyr rygbi ar ôl ennill y Gamp Lawn fis Mawrth, fe wnaethon nhw golli saith gêm yn olynnol

O ba fodd y cwymp y cedyrn. Atgof pell yw'r Gamp Lawn erbyn hyn, ond mae'r gaeaf yn ddigon oer, gwlyb a digalon o dywyll heb ddechrau adolygiad y flwyddyn gofiadwy yma o chwaraeon gyda thranc ein tîm rygbi cenedlaethol.

Dwi'n sylweddoli nad Elyrch yw pob un o ddarllenwyr yr erthygl hon. Nid Alarch mo'r awdur chwaith.

Ond rhaid bod ymhlith y mwya' 'partisan' o gefnogwr pêl-droed i wrthod cydnabod llwyddiant Abertawe eleni.

Ma' 'na ddarogan y gall Michael Laudrup wella ar 11eg safle ymgyrch gynta'i glwb yn Uwch-Gynghrair Lloegr.

"Never in Europe"? Dyw lle yng Nghynghrair Europa ddim yn amhosib.

Gyda chiciau gwell o'r smotyn mi fyddai Caerdydd wedi cipio Cwpan Carling.

Doedd dim dyrchafiad chwaith, ond yn yr ymdrech i ddilyn Yr Elyrch i'r brif adran efallai y daw newid lliw a llwyddiant.

Gareth Bale neu ddau?

Gadael Wembley yn waglaw wnaeth Casnewydd hefyd, ond gwell esgyn na chodi Tlws FA Lloegr.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Oni bai am allu Gareth Bale, tlawd iawn fyddai'r tîm Cenedlaethol

Mae'n ddiwedd addawol i 12 mis yr Alltudiaid a Wrecsam, a'r ddau'n gobeithio am flwyddyn newydd dda tua brig y Gyngres.

Ac wrth i farwolaeth Gary Speed barhau i daflu cysgod hir dros y garfan genedlaethol, roedd buddugoliaeth dros Yr Albanwyr yn awgrym o ddyddiau gwell i ddod. O am dîm yn llawn Gareth Bale's!

'Nol at y tywydd - yn wlyb a diflas.

Dyna oedd gelyn penna' cricedwyr Morgannwg y tymor hwn.

Bydd angen miniogi'r ymosod ar ôl ymadawiad un o'r arfau pennaf.

Siomedig oedd colli James Harris; torcalonnus oedd marwolaeth y cyn-fatiwr Tom Maynard.

Golffiwr llwyddiannus

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Pencampwriaeth Agored Iwerddon enillodd Jamie Donaldson eleni

Yn y sgwâr, roedd dwy fuddugoliaeth eleni i Nathan Cleverly gan gynnwys ymddangosiad cynta' calonogol y Pencampwr Byd draw yn America.

Draw yn Iwerddon a thri mis cyn y "wyrth" yn Medinah, ro'dd Jamie Donaldson yn drech na Rory McIlroy ac ambell un arall ddisgleiriodd dros Ewrop yng Nghwpan Ryder.

Ac roedd angen penderfyniad haearnaidd ar Leanda Cave i ennill Pencampwriaeth Triathlon 'Ironman' y Byd.

I'r gwrthwyneb, bu'n flwyddyn o lwyddiannau prin i ranbarthau rygbi Cymru sy'n prysur golli gemau a chwaraewyr.

Diolch am deyrngarwch Alex Cuthbert.

Efallai mai'r Gweilch o'dd gorau'r Pro-12 ond mae'r Ewro a Chwpan Ewrop yn profi'n ormod o gystadleuaeth.

O leia' mi lwyddodd y tîm cenedlaethol i achub eu cam.

Am y trydydd tro mewn wyth tymor ro'dd gorfoledd yn y Chwe Gwlad a Dan Lydiate yn chwaraewr gorau'r gystadleuaeth.

Camp Lawn, cyn y teimlad gwag o lithro i saith colled yn olynol.

Hyn oll heb son am Lundain 2012...ond erthygl arall yw honno.