Tafarn yn agor ar ôl y llifogydd yn Llanfair Talhaiarn

  • Cyhoeddwyd
Anthony Davies yn gweithio i drwsio drws yn y dafarn
Disgrifiad o’r llun,
Roedd 'na dipyn o waith trwsio i'w wneud cyn ail-agor y dafarn

Mae tafarn pentref oedd wedi gorfod cau oherwydd difrod llifogydd yn Sir Conwy yn ail-agor.

Roedd y Llew Du yn Llanfair Talhaiarn yn un o gannoedd o adeiladau yn y sir gafodd eu heffeithio ar ôl i Afon Elwy orlifo mis diwethaf.

Ond roedd staff y dafarn a'r pentrefwyr yn benderfynol o'i hail-agor cyn y Nadolig.

Bydd band jazz yn croesawu pawb am noson gymdeithasol i ddathlu'r achlysur nos Iau.

"Roedd y dafarn i gyd o dan bedwar troedfedd o dŵr," meddai Gary Clements, un o reolwyr y dafarn.

"Dyma'r enghraifft waethaf o lifogydd rydym wedi gweld mewn amser maith - daeth y dŵr i fyny hyd at y ffenestri.

"Ddaru'r dŵr fynd i lawr yn eithaf cyflym, ond roedd popeth wedyn yn fes llwyr; llaid yn bob man, a phopeth wedi eu dinistrio.

"Roedd o'n dorcalonnus, ond roedd yn rhaid i ni fwrw 'mlaen gyda'r glanhau."

Dyma'r drydedd waith ers 2007 i lifogydd effeithio ar y dafarn.

Ond y tro yma, cafodd y staff ychydig o lwc.

Cyn i'r dŵr lifo trwy'r drysau yn gynnar ar y bore Mawrth, roedden nhw eisoes wedi rhoi'r cadeiriau ar ben y byrddau er mwyn gallu glanhau'r lloriau.

Doedd 'na ddim difrod felly i'r cadeiriau.

'Job enfawr'

Ond roedd rhaid ail-osod drws derw toiledau'r merched ar ôl iddo chwyddo oherwydd y dŵr.

Ffynhonnell y llun, UGC
Disgrifiad o’r llun,
Trodd y dŵr strydoedd Llanfair Talhaiarn yn afon yng nghanol y nos

Dyna un o'r tasgau roedd yn rhaid i'r crefftwr Anthony Davies ei daclo.

"Rydym wedi bod yma am dros bythefnos yn ail-osod y gwaith pren," meddai.

"Mae o wedi bod yn dipyn o waith, ond mi fydd yn barod iddyn nhw i agor mewn pryd."

Cafodd 14 adeilad yn Llanfair Talhaiarn eu heffeithio gan y llifogydd.

Er bod trefi fel Rhuthun a Llanelwy wedi dioddef mwy o ddinistr, mae'r effaith wedi bod yr un mor wael i'w pentref nhw, yn ôl y trigolion.

Ond mae o hefyd wedi dod a'r gymuned at ei gilydd.

"Mae'r bobl leol wedi bod yn wych," ychwanegodd Mr Clements.

"Ar ddiwrnod y llifogydd, roedd rhai o'r bois lleol yma am dros 12 awr yn rhwygo'r hen stwff allan a chael gwared â'r holl laid daeth mewn gyda'r llifogydd.

"Roedd 'na dîm mawr ohonynt, ac roeddent wir yn wych."