Gwersi diogelu clyw i blant Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Mae’r elusen yn annog pobl ifanc i droi’r sain i lawr ar eu chwaraewr MP3

Disgyblion ysgolion Cymru yw'r rhai cyntaf i gael gwersi am bwysigrwydd amddiffyn eu clyw.

Mae'r elusen clyw, Action on Hearing Loss Cymru, am i bobl ifanc ddeall goblygiadau gwrando ar gerddoriaeth yn rhy uchel trwy glustffonau neu mewn cyngherddau a chlybiau nos.

Bydd y Gweinidog Iechyd Lesley Griffiths, yn lansio'r deunydd gwersi newydd a ddarparwyd gan yr elusen ddydd Gwener.

Caiff plant blynyddoedd 7 ac 8 ddysgu am sut mae'r clust yn gweithio, sut gall clyw cael ei niweidio a ffyrdd o rwystro hynny fel rhan o'r cwricwlwm addysg bersonol a chymdeithasol.

Dywedodd Richard Williams, cyfarwyddwr yr elusen bod un allan o bob chwe pherson yn cael trafferth gyda'u clyw.

"Ond fe allwn ni atal colli clyw a chyflwr tinnitus, sy'n gysylltiedig â niwed gan sŵn uchel, pe bai pobl yn fwy ymwybodol o sut i edrych ar ôl eu clyw," meddai.

"Gall peidio â gwrando ar gerddoriaeth yn rhy uchel neu wisgo plygiau clustiau mewn cyngherddau swnllyd helpu i amddiffyn eich clyw.

"Rydym yn falch iawn bod plant ledled Cymru am ddysgu am golli clyw ac amddiffyn clyw fel rhan o'u haddysg.

"Bydd hyn yn gam mawr tuag at leihau'r nifer sy'n cael eu heffeithio gan golled clyw oherwydd sŵn uchel."

Yn ôl yr elusen, gall y sŵn mewn cyngerdd roc daro'r clust ar dros 100 o ddesibelau - sy'n fwy swnllyd na dril ac yn llawer uwch na'r lefel gwrando ddiogel o 80 o ddesibelau.

Arbed niwed

Eglurodd arbenigwraig clyw bod peidio cael amddiffyniad o'r fath sain dros gyfnod hir yn achosi niwed i'r blew bach tu fewn i'n clustiau sy'n helpu ni i ddehongli sain.

"Dydi hi ddim yn bosib i'r rhain gael eu hadnewyddu," meddai Gemma Twitchen o'r elusen

"Bydd clustiau nifer ohonom yn llawn sŵn ar ôl cyngerdd swnllyd, ond i rai pobl, mae hynny'n barhaol.

"Mae cael sŵn fel yna yn eich clustiau yn gallu effeithio ar eich bywyd.

"Felly wrth wrando ar gerddoriaeth, os yw'r sain yn swnio'n wyrgam neu yn anghyfforddus, trowch o lawr, neu prynwch glustffonau sy'n canslo allan gweddill y sŵn o'ch amgylch.

"Peidiwch â sefyll yn rhy agos i'r uchelseinydd mewn gŵyl gerddorol, a chymerwch ddigon o seibiant mewn man distawach."

Bydd y DVD a'r pecyn gwersi yn mynd i holl ysgolion uwchradd Cymru.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol