BBC Cymru Fyw

Mwyafrif o blaid dirprwy arweinydd Sir Benfro

Published
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionRoedd y cyngor llawn yn pleidleisio fore Iau

Mae Dirprwy Arweinydd Cyngor Sir Penfro wedi goroesi cynnig diffyg hyder wrth i fwyafrif cynghorwyr y sir bleidleisio o'i blaid.

Enillodd y Cynghorydd Huw George, deilydd portffolio addysg a'r iaith Gymraeg ar gabinet y cyngor, y bleidlais o ddiffyg hyder yr oedd y Cynghorydd Mike Stoddart wedi ei gynnig.

Y cyngor llawn bleidleisiodd fore Iau, 33 phleidlais yn erbyn, 15 o blaid a naw yn ymatal.

Roedd y Cynghorydd Stoddart wedi beirniadu record y Cynghorydd George fel aelod y cabinet yn gyfrifol am addysg wedi adroddiadau Estyn ac Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru ym mis Awst.

Mae disgwyl i Estyn gyhoeddi adroddiad cyn y Nadolig wedi iddyn nhw ailarchwilio adran addysg y cyngor sir.

Straeon perthnasol

  • Trafod cynnig diffyg hyder