Tywysog Cymru yn ymweld â de orllewin Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ymwelodd Tywysog Cymru â Llanelwy ar ddechrau mis Rhagfyr

Mae Tywysog Cymru yn ymweld â gwaith dur Tata, marchnad Abertawe, man geni Dylan Thomas a gwasanaeth Plygain yn ystod ei daith undydd i dde Cymru ddydd Gwener.

Fore Gwener, dadorchuddiodd y Tywysog blac i nodi bod gwaith adeiladu ffwrnais rhif pedwar wedi'i gwblhau yng nghwaith Tata.

Fe wnaeth hefyd gyfarfod â'r gweithlu ac aelodau o gymuned Port Talbot yn ystod ei ymweliad.

Cafodd marchnad dan-do hanesyddol Abertawe hefyd sêl bendith frenhinol fore Gwener.

Dylan Thomas

Cyfarfu'r Tywysog â pherchnogion stondinau yn y farchnad yn ystod taith a ddaeth i ben trwy ddadorchuddio plac dwyieithog i goffáu ei ymweliad.

Fe wnaeth plant Ysgol Pen-y-Bryn ganu nifer o emynau Cymraeg trwy gydol yr ymweliad.

Disgrifiad o’r llun,
Mae perchnogion presennol y tŷ wedi'i adnewyddu i'w gyflwr Edwardaidd er mwyn adlewyrchu sut yr edrychai pan roedd Dylan Thomas yn byw yno

Mae gan Farchnad Abertawe hanes hir a lliwgar a ddechreuodd bron i 1,000 o flynyddoedd yn ôl pan roedd pobl leol yn ymgasglu yng nghysgod Castell Abertawe i werthu eu nwyddau a chnydau a'u hanifeiliaid.

Agorwyd adeilad presennol Marchnad Abertawe yn 1961.

Cyn diwedd y dydd bydd y Tywysog yn ymweld â man geni'r bardd Dylan Thomas yn rhif 5 Cwmdonkin Drive yn ardal yr Uplands, Abertawe.

Caiff ei dywys o gwmpas y tŷ ac chwrdd ag aelodau o deulu'r bardd a'r rhai sy'n ymwneud â threfnu dathliadau canmlwyddiant genedigaeth Dylan Thomas yn 2014.

Gwasanaeth Plygain

Saif y tŷ uwchlaw Bae Abertawe ac mae ei berchenogion presennol wedi'i adnewyddu i'w gyflwr Edwardaidd er mwyn adlewyrchu sut yr edrychai pan oedd Dylan Thomas yn byw yno.

Y Tywysog yw Noddwr Brenhinol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac fe fydd yn ymweld â champws y brifysgol yng Nghaerfyrddin i fynychu gwasanaeth Plygain traddodiadol yng Nghapel y Brifysgol.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol