BBC Cymru Fyw

Tywysog yw noddwr Gŵyl Dylan Thomas

Published
media captionAdroddiad Rebecca Hayes

Tywysog Cymru fydd Noddwr Brenhinol DT100, yr ŵyl sy'n dathlu canmlwyddiant geni Dylan Thomas.

Aeth i'r tŷ yn 5 Cwmdonkin Drive yn Uplands, Abertawe, lle cafodd y bardd ei eni yn 1914.

Roedd wyres y bardd, Hannah Ellis, a'r Gweinidog Busnes a Thwristiaeth, Edwina Hart, yn bresennol.

Mae perchnogion presennol wedi ailgreu sut yr oedd pan roedd Dylan Thomas yn byw yno.

image captionMae'r perchnogion presennol y tŷ wedi ailgreu sut yr oedd pan oedd Dylan Thomas yn byw yno

Dywedodd llefarydd ar ran Clarence House: "Mae'n bleser gan Dywysog Cymru fod yn Noddwr i Wŷl DT100 ... fydd yn cyflwyno gwaith yr awdur i hyd yn oed fwy o bobl."

Eisoes mae'r canwr opera Bryn Terfel, y cyfansoddwr Karl Jenkins a'r gantores a'r gyfansoddwraig Cerys Matthews, wedi cytuno i fod yn noddwyr.

Fore Gwener dadorchuddiodd y Tywysog blac i nodi bod gwaith adeiladu ffwrnais rhif pedwar wedi dod i ben yng nghwaith Tata ym Mhort Talbot.

Bu hefyd yn cyfarfod â'r gweithwyr a thrigolion lleol.

Plygain

Wedyn cyfarfu â pherchnogion stondinau Marchnad Abertawe a dadorchuddio plac i goffáu ei ymweliad.

Bron 1,000 o flynyddoedd yn ôl roedd pobl leol yn ymgasglu yng nghysgod Castell Abertawe i werthu eu nwyddau a chnydau a'u hanifeiliaid.

Agorwyd adeilad presennol Marchnad Abertawe yn 1961.

Y Tywysog yw Noddwr Brenhinol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac yng Nghaerfyrddin mae'n mynd i wasanaeth plygain yng Nghapel y Brifysgol.

Straeon perthnasol

  • Tywysog Cymru yn ymweld â de orllewin Cymru