Cynllun i ddiogelu eglwysi

  • Cyhoeddwyd
Eglwys San Pedr
Disgrifiad o’r llun,
Gwnaed gwerth £20,000 o ddifrod i Eglwys San Pedr

Mae cynllun newydd ar droed yn un o drefi'r gorllewin i helpu eglwysi a chapeli fynd i'r afael â fandaliaeth a lladrata.

Datblygodd y syniad ar ôl i fandaliaid achosi difrod gwerth £20,000 i Eglwys San Pedr yng Nghaerfyrddin ddiwedd yr haf.

Cafodd cerrig beddi eu difrodi a thaflwyd un ohonynt at ffenestr liw'r eglwys.

Dywedodd y Parchedig Leigh Richardson, rheithor eglwys San Pedr, fod yr heddlu wedi bod yn cysylltu â holl eglwysi a chapeli'r ardal er mwyn sefydlu cynllun gwarchod.

Mae hynny'n golygu fod pawb sy'n rhan o'r bas data yn cael negeseuon testun neu ar wefannau cymdeithasol y rhyngrwyd pa bai tystiolaeth o drosedd neu son am ymddygiad amheus.

Ffenestr

"Mae yna broblemau wedi bod mewn sawl eglwys.

"Cafodd rhan o garreg fedd ei thaflu at y ffenestr, oedd â weiren ddiogelwch arni.

"Ond oherwydd i'r garreg fedd gael ei thaflu gyda chymaint o rym, fe wnaeth ddinistrio'r ffenest.

Roedd y ffenestr yn dyddio nôl i 1860au.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r heddlu yn cysylltu â holl eglwysi a chapeli'r ardal

"Mae camerâu cylch cyfyng yn golygu bod y broblem o ymddygiad gwrth gymdeithasol wedi ei wthio o ganol trefi," meddai'r Parchedig Richardson.

"Nawr mae rhai o'r bobl sy'n gyfrifol am ymddygiad o'r fath yn ymgynnull y tu allan i rai o'n heglwysi.

"Mae'n rhaid i ni helpu'n gilydd. Mae'n golygu defnyddio'r dechnoleg ddiweddara er mwyn ail-greu'r math o gymdeithas oedd yn bodoli hanner can mlynedd yn ôl, lle'r oedd cymunedau yn fwy clos."

Dywed yr heddlu fod arweinwyr crefyddol wedi dangos diddordeb yn y cynllun newydd.

Amheus

"Mae'r Tîm Plismona Bro yn cysylltu â'r holl eglwysi er mwyn iddynt ymuno a'r cynllun, " meddai llefarydd.

"Mae swyddogion hefyd wedi bod yn cadw llygad ar yr holl eglwysi yn dilyn y difrod troseddol yn eglwys Sant Pedr.

"Byddwn hefyd yn ceisio cysylltu â phobl sy'n byw wrth ymyl eglwysi a gofyn iddynt gadw golwg am unrhyw ymddygiad amheues neu ymddygiad gwrth gymdeithasol."

Mae'r heddlu hefyd yn pwysleisio fod dal modd i bobl gysylltu â nhw yn uniongyrchol ar 101 er mwyn cofnodi unrhyw drosedd neu weithgarwch amheus.