Diffynnydd: 'Clywed am lofruddiaeth mewn tacsi'

Published
image captionMae Jason Richards a Ben Hope, y ddau o Gaerdydd ac yn eu tridegau, yn gwadu'r cyhuddiadau yn eu herbyn.

Dywed dyn sy'n cael ei gyhuddo o lofruddio llanc 17 oed mewn camgymeriad iddo glywed am y llofruddiaeth gan yrrwr tacsi.

Yn ôl Jason Richards, hwn oedd y tro cyntaf iddo ef wybod am lofruddiaeth Aamir Siddiqi yng Nghaerdydd.

Mae Mr Richards, 38 oed, a Ben Hope yn gwadu llofruddio'r bachgen yn ei gartref ar Ffordd Ninian.

Maen nhw hefyd yn gwadu ceisio llofruddio rhieni Aamir.

Dywed Mr Richards iddo fod mewn tacsi o Heol y Santes Fair i Ffordd y Gogledd oriau wedi'r digwyddiad.

"Clywais ychydig am beth oedd wedi digwydd gan y gyrrwr tacsi," meddai wrth Lys y Goron Abertawe.

Ffôn symudol

Eisoes mae wedi dweud wrth y llys ei fod adref yn ei gartref ar Ffordd y Gogledd pan lofruddiwyd Aamir. Mae cofnodion yn dangos fod ei ffôn symudol yn ei gartref ar adeg y llofruddiaeth.

image copyrightOther
image captionCafodd Aamir Siddiqi ei drywanu yn ei gartref yn 2010

Mae o'n honni iddo weld gwaed ar ddillad Mr Hope, yn fuan ar ôl llofruddiaeth Aamir.

Dywedodd i Mr Hope ddweud wrtho: "y lleiaf wyt ti'n ei wybod, gorau oll."

Gofynnodd John Charles Rees, sy'n amddiffyn Mr Richards, pam iddo fynd i dŷ Mr Hope ar Ffordd Richmond oriau wedi'r llofruddiaeth.

Dywedodd Mr Richards. "Os ydych chi'n smocio cocên rydych yn dioddef o baranoia.

"Roeddwn i moyn gwybod a oedd gan Ben rhywbeth i wneud â'r peth."

Dywedodd nad oedd Mr Hope yn fodlon dweud dim wrtho.

Honna'r erlyniad mai Mr Richards a Mr Hope yw'r llofruddion, ond eu bod wedi dewis y tŷ anghywir.

Cafodd Aamir ei drywanu i farwolaeth yn ei gartref ym Mharch y Rhath yn Ebrill 2010.

Yn ôl yr erlyniad roedd gŵr busnes wedi talu Mr Richards a Mr Hope i lofruddio dyn oherwydd methiant cytundeb busnes.

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol