Carcharu gweithiwr am ddirmyg llys

  • Cyhoeddwyd

Mae gweithiwr wedi cael ei garcharu am chwe mis am or-ddweud natur ei anafiadau yn dilyn damwain yn ffatri Airbus ym Mrychdyn, Sir y Fflint.

Clywodd yr Uchel Lys fod Adam Lee Roberts, 33 oed, wedi hawlio £250,000 yn dilyn damwain yn y gweithle.

Roedd o'n dweud ei fod yn gorfod defnyddio baglau a'i fod mewn cymaint o boen gyda'i gefn fel bod yn rhaid i'w wraig ei helpu gyda'i sanau a'i ddillad isaf.

Ond fe wnaeth Airbus a'r cwmni yswiriant ddangos tystiolaeth fideo o Mr Roberts yn gweithio'n galed wrth wneud gwaith atgyweirio tŷ.

Yn wreiddiol roedd Airbus wedi derbyn cyfrifoldeb ac wedi talu £8,000 i Mr Roberts.

Ond yna ar ôl clywed honiadau ei fod yn codi toiled a bath i'r tŷ, aed ati i'w ffilmio yn gudd.

Ddydd Gwener yn yr uchel lys penderfynodd y barnwyr Mr Ustus Moore-Bick a Mr Ustus Cranston fod Mr Roberts o Neston, Sir Caer, yn euog o ddirmyg llys.

"Fe wnaethoch geisio camarwain y cwmni yswiriant a'r llys, ac mae'n debyg y byddwch wedi llwyddo oni bai am y ffilmio cudd," meddai'r barnwyr yn eu penderfyniad.