'Angen adolygiad' o Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru

Tomos Livingstone
Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
Baner Ewrop
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r pwyllgor yn codi pryderon am effaith cronfeydd Ewrop ar Gymru

Dylid cynnal adolygiad trylwyr o'r swyddfa sy'n gyfrifol am wariant Ewropeaidd yng Nghymru, yn ôl pwyllgor o Aelodau Cynulliad.

Mae'r adroddiad newydd yn galw am ad-drefnu "radical" Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO), a hynny "ar fyrder".

Bu pwyllgor cyllid y Cynulliad yn craffu ar dros £1.7 biliwn o wariant Undeb Ewropeaidd yng Nghymru ers 2007.

Maen nhw'n casglu fod targedau wedi'u taro, ond fod cwestiynau ynglŷn â sut y mae'r arian yn cael ei wario.

Mae cwynion wedi codi am waith WEFO "dro ar ôl tro", medd yr adroddiad, gyda phryderon penodol dros arweinyddiaeth a'r canllawiau sydd ar gael i fentrau sy'n paratoi cais am arian.

'Diffiniad clir'

Dywedodd Jocelyn Davies, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid: "Mae gan y Pwyllgor bryderon dros ddiffyg arweinyddiaeth, cydlyniad a monitro a pha effaith y mae'r cronfeydd hyn yn ei chael ar gymunedau yng Nghymru.

"Felly, rydym am weld adolygiad cyfanwerthu o ddiben a rôl Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru a diffiniad clir o flaenoriaethau strategol Llywodraeth Cymru yn y dyfodol."

Rhwng 2007-2013 mae £1.69 biliwn wedi bod ar gael ar gyfer hybu'r economi yng ngorllewin Cymru a chymoedd y de.

Mae trafodaethau'n parhau ym Mrwsel dros y gyllideb saith mlynedd nesa', sy'n dechrau yn 2014.

Mae Llywodraeth Prydain am weld y gyllideb yn ei chyfanrwydd yn cael ei rewi, ond mae Llywodraeth Cymru'n dweud na ddylai hyn ddigwydd ar draul yr arian sy'n dod i ardaloedd difreintiedig.

Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi cyhoeddi y bydd adolygiad annibynnol yn cael ei chynnal i wariant Ewropeaidd wedi 2013.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol