Prifysgol De Cymru fydd enw newydd Prifysgolion Morgannwg a Chasnewydd

  • Cyhoeddwyd
Prifysgol Morgannwg a Phrifysgol Cymru Casnewydd
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd y sefydliadau yn uno ac yn cael eu hadnabod fel prifysgol De Cymru o Ebrill 2013 ymlaen

Wrth i drafodaethau barhau i uno Prifysgol Morgannwg a Phrifysgol Cymru Casnewydd mae manylion pellach wedi ei gyhoeddi ynglŷn â chreu'r brifysgol newydd a fydd yn cael ei sefydlu ym mis Ebrill 2013.

Ar ôl ymchwil eang mae'r ddwy brifysgol wedi dewis yr enw Prifysgol De Cymru fel eu hoff ddewis o ran enw i'r sefydliad newydd.

Fe fyddan nhw nawr yn cychwyn y broses ffurfiol i fabwysiadu'r enw newydd.

Fe wnaeth yr ymchwil holi 10 o bartneriaid y prifysgolion, sy'n cynnwys staff, myfyrwyr, darpar fyfyrwyr, y gymuned busnes, partneriaid rhyngwladol a phobl leol am eu barn am sawl enw.

Ac roedd yr ymateb yn gryf o blaid University of South Wales -Prifysgol De Cymru fel eu dewis cyntaf.

Yr wythnos diwethaf fe wnaeth Bwrdd Llywodraethwyr y ddwy brifysgol gytuno yn unfrydol i Achos Busnes i integreiddio'r ddwy brifysgol.

Mae'r cais wedi ei gyflwyno i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru ac maen nhw'n gobeithio derbyn y gefnogaeth a'r buddsoddiad angenrheidiol i greu prifysgol newydd.

"Rydym yn hynod falch o fod yn gwneud camau mor sylweddol ymlaen i greu'r sefydliad newydd," meddai'r Athro Julie Lydon, a fydd yn Is-Ganghellor y brifysgol newydd.

'Budd economaidd'

"Cafodd Prifysgol De Cymru gefnogaeth lethol ymhlith yr ymchwil.

"Roedd pobl yn dweud bod yr enw yn gwneud synnwyr oherwydd cydnabyddiaeth ddaearyddol gryf...a'r modd y mae'n adlewyrchu cefndir y ddwy brifysgol.

"Dyma amser hanesyddol i'r gymuned yn ne Cymru.

"Fe fydd y brifysgol newydd yn sefydliad allweddol a fydd yn cyflwyno budd sylweddol i bobl Cymru.

"Mae'n amser cyffrous ac mae'r achos busnes yn dangos ein bod yn gallu creu prifysgol sylweddol, yn gynaliadwy yn ariannol a gydag adnoddau da a fydd yn denu myfyrwyr o Gymru, gweddill y Du a thu hwnt.

"Mae mewn lleoliad gwych i gefnogi'r economi'r gymdeithas a diwylliant yn ne Cymru."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol