Ehangu'r chwilio am ddyn 88 oed

  • Cyhoeddwyd
Gwyn MorrisFfynhonnell y llun, Ann hawker
Disgrifiad o’r llun,
Cred merch Gwyn Morris y gallai fod yn ceisio dychwelyd i Lanidloes

Mae teulu wedi troi at y we i gynorthwyo'r heddlu i chwilio am ddyn 88 oed sydd wedi bod ar goll o'i gartref yn Sir Hertford ers pythefnos.

Un awgrym yw bod Gwyn Morris, sy'n diodde' o ddementia, yn ceisio dychwelyd i Lanidloes, Powys, lle cafodd ei fagu, ac mae ganddo gysylltiad teuluol gyda'r ardal.

Aeth Mr Morris ar goll o'i gartref yn Stanstead Abbott ar Ragfyr 6 yn ôl Heddlu Sir Hertford.

Dywedodd ei ferch Ann Hawker: "Rydym am ei gael yn ôl."

Mae'r teulu yn apelio ar y cyhoedd i gadw golwg am Mr Morris, oedd â'i deulu yn rhedeg fferm yn Llangurig.

Maen nhw wedi cyhoeddi lluniau ohono ar-lein.

Mae un papur lleol wedi dweud y gallai fod Mr Morris, oedd yn athro yn Ysgol Rhuthun, Sir Ddinbych, yn ceisio ymweld â'i frawd 90 oed Ronald, sy'n byw yn Llanidloes.

Mae'r heddlu wedi disgrifio Mr Morris fel "bregus iawn".

Cafodd ei disgrifio fel dyn 5'4" o daldra gyda gwallt byr sy'n britho.

Dywedodd Ms Hawker bod ei thad yn dyheu ar gael dychwelyd i Gymru ac y gallai fod yn ymweld â'i frawd.