Cam-drin: 105 o ddioddefwyr

  • Cyhoeddwyd
Cartef gofal Bryn Estyn yn 1992Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae ymchwiliadau blaenorol wedi canolbwyntio ar gartref Bryn Estyn ger Wrecsam

Mae ymchwiliad annibynnol i achosion hanesyddol o gam-drin plant yng ngogledd Cymru wedi derbyn gwybodaeth gan 105 o ddioddefwyr ers ei ddechrau ym mis Tachwedd.

Bydd Operation Pallial - sy'n cael ei arwain gan Gyfarwyddwr Cyffredinol yr Asiantaeth Droseddu Genedlaethol, Keith Bristow - yn asesu'r holl wybodaeth ac yn adolygu ymchwiliadau'r heddlu i'r materion cyn cynnal ymchwiliadau o'r newydd os oes angen.

Mae'r dioddefwyr naill ai wedi cysylltu'n uniongyrchol ag Operation Pallial, neu wedi cytuno i'w manylion gael eu pasio i'r ymchwiliad gan yr NSPCC neu Gomisiynydd Plant Cymru.

Un o'r plismyn sy'n arwain yr ymchwiliad yw'r Ditectif Uwch-Arolygydd Ian Mulcahey o Heddlu Glannau Mersi, a dywedodd:

"Mae Operation Pallial yn ymchwilio i honiadau o gam-drin hanesyddol, rhai gan ddioddefwyr oedd eisoes yn hysbys ac eraill gan ddioddefwyr sydd wedi dod ymlaen am y tro cyntaf.

"Mae gan bob dioddefwr yr hawl i ddisgwyl y bydd honiadau o gam-drin yn cael eu hymchwilio'r broffesiynol ac yn briodol waeth faint o amser sydd wedi mynd heibio. Fe fyddwn yn gwneud hynny.

"Mae hi'r un mor bwysig cofio os yw troseddwyr yn dal yn fyw mae'n rhaid eu hadnabod, eu hymchwilio a'u herlyn gyda blaenoriaeth ar y rhai sy'n dal â mynediad at blant."

Ychwanegodd Mr Mulcahey bod dioddefwyr yn byw ar draws Cymru, Lloegr, Yr Alban a Gweriniaeth Iwerddon mewn 22 ardal heddlu y tu allan i ogledd Cymru, ac y byddai'r ymchwiliad yn dilyn y dystiolaeth i'r eithaf.

Eisoes mae'r ymchwiliad wedi bod mewn cysylltiad ag Adolygiad Macur sy'n cynnal adolygiad o Ymchwiliad Waterhouse i gam-drin plant, a hynny er mwyn sicrhau y gall y ddau ymchwiliad fynd ymlaen yn effeithlon ochr yn ochr â'i gilydd.

Bydd Operation Pallial yn cyflwyno adroddiad cychwynnol i Brif Gwnstabl Gogledd Cymru, Mark Polin, a'r Swyddfa Gartref ym mis Ebrill 2013, ac fe fydd crynodeb o'r wybodaeth yn cael ei gyhoeddi ar yr un pryd.