Lladrad: Heddlu'n gofyn am gymorth

  • Cyhoeddwyd

Mae Heddlu'r Gogledd yn gofyn am gymorth gan y cyhoedd yn dilyn lladrad mewn siop chwaraeon yn Llandudno dros y Sul.

Dywed yr heddlu bod dyn wedi cuddio yn siop JJB Sports ar barc manwerthu Mostyn Champneys yn y dre yn ystod y dydd.

Pan adawodd y cwsmer olaf y siop, aeth y dyn at ddau aelod o staff cyn dianc gyda swm o arian.

Dywedodd Cwnstabl Louise Bunce o Heddlu'r Gogledd: "Rhywdro brynhawn Sul fe guddiodd dyn y tu mewn i siop JJB Sports, ac fe aeth at ddau aelod o staff wedi i'r cwsmer olaf adael.

"Cafodd rheolwr 27 oed y siop fan anafiadau, ac er na chafodd ei gydweithwraig 21 oed anaf roedd y ddau wedi eu hysgwyd gan y digwyddiad.

"Ar hyn o bryd rydym yn deall bod y troseddwr unigol wedi gadael cefn y siop rhywbryd cyn 6:00pm, felly rwy'n apelio ar unrhyw un oedd yn ardal Clarence Crescent - sef y ffordd rhwng Ffordd Conwy a'r Promenâd - ac a welodd unrhyw ymddygiad amheus i gysylltu â'r heddlu ar 101.

"Rwyf hefyd yn awyddus i glywed gan bobl fu yn y siop brynhawn Sul ac a welodd y dyn i ffonio'r heddlu."

Cafodd y dyn ei ddisgrifio fel dyn gwyn tua 5'11" o daldra. Roedd yn gwisgo het a sgarff ddu dros ei geg a'i drwyn, siaced, trowsus ac esgidiau du.

Dylai pobl all fod o gymorth i'r ymchwiliad ffonio'r heddlu ar 101 neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.