Trwydded amgylcheddol i waith biomas ar Ynys Môn

Cyhoeddwyd
Pren mewn gwaith biomas (generic)Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Caiff y pren ei sychu, eu troi'n beli cyn eu gwerthu fel tanwydd i foeleri biomas

Mae cynlluniau ar gyfer gwaith biomas ar Ynys Môn gam yn agosach ar ôl derbyn trwydded amgylcheddol.

Bwriad Eco Environment Resources UK yw llosgi bwyd, braster anifeiliaid ac olew llysiau er mwyn cynhyrchu trydan ar gyfer y Grid Cenedlaethol.

Cafodd y cynlluniau am y gwaith £100 miliwn ar hen safle Peboc yn Llangefni eu cyflwyno gyntaf yn 2009.

Dywedodd Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru bydd rhaid i'r safle weithredu i'r "safonau amgylcheddol ucha'".

Mae'r cwmni yn dal i aros am gais cynllunio gan y cyngor sir cyn gallu bwrw ymlaen a'r cynllun.

Ond dywedodd Asiantaeth yr Amgylchedd na fydd 'na "nifer amgylcheddol nac i iechyd y cyhoedd" petai'r gwaith yn mynd yn ei flaen.

Fe ddaeth hyn ar ôl asesiad manwl gan yr Asiantaeth.

Bodlon

Yn ogystal â chreu trydan fe fydd y gwres gaiff ei gynhyrchu yn cael ei ddefnyddio i sychu pren a chynhyrchu peli pren a fydd yn cael eu gwerthu fel tanwydd i foeleri biomas.

"Rydym wedi cynnal asesiad manwl o gynlluniau'r cwmni ac wedi ymgynghori gyda phobl leol i wneud yn siŵr bod gennym ni'r wybodaeth leol angenrheidiol cyn gwneud ein penderfyniad," meddai David Edwell o'r asiantaeth,

"Rydym wedi edrych yn ofalus ar gynlluniau gweithredu'r cwmni ac rydym yn fodlon bod ganddyn nhw'n mesurau angenrheidiol yn eu lle i gyrraedd ein safonau amgylcheddol ucha'.

"Nawr ein bod wedi cymeradwyo'r drwydded, fe fyddwn ni'n monitro'r safle yn agos i wneud yn siŵr eu bod yn parhau i weithredu o fewn termau'r drwydded."

Dywedodd yr asiantaeth y bydd y drwydded yn parhau mewn grym hyd nes bod y gwaith ar y safle.

Roedd yr Asiantaeth wedi dweud ym mis Hydref bod hi'n debygol o ganiatáu'r drwydded.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol