Dirwy wedi i weithiwr ddisgyn oddi ar sgaffald

Cyhoeddwyd

Mae cwmni adeiladu o Sir Gaerfyrddin wedi cael dirwy wedi i weithiwr gael anafiadau difrifol ar ôl disgyn oddi ar sgaffald.

Roedd y plymwr 64 oed wedi syrthio tri metr (9 troedfedd 10 modfedd) mewn canolfan awyr agored yn Llandeilo ym mis Mawrth.

Mae nawr yn gorfod cymryd morffin ar gyfer poen cefn ac nid yw wedi gallu dychwelyd i'w waith ers y digwyddiad.

Cyhoeddodd y Gweithgor Iechyd a Diogelwch fod Cwmni Adeiladu Evans Brothers o Cross Hands wedi cael dirwy o £5,000 ac wedi eu gorchymyn i dalu £3,685 mewn costau.

Clywodd ynadon yng Nghaerfyrddin fod y cwmni wedi symud sgaffald o adeilad oedd yn cael ei atgyweirio.

Mae'n debyg fod y tŵr sgaffald a roddwyd i'r plymwr o Lanymddyfri wedi hynny mewn cyflwr peryglus.

Fe ddisgynnodd wrth drwsio pibell wastraff i'r adeilad.

Roedd y cwmni wedi cyfadde' torri rheolau'n ymwneud â gweithio o uchder, trwy fethu â sicrhau fod y gwaith wedi'i gynllunio'n gywir, a bod y broses yn cael ei harolygu a'r gwaith yn cael ei gynnal yn ddiogel.

Wrth siarad wedi'r gwrandawiad, dywedodd arolygydd gyda'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch, Anne Marie Orrells, y gallai'r gweithwyr "fod wedi'i ladd yn hawdd".

"'Doedd y tŵr sgaffald a'r ysgol a ddarparwyd ar gyfer y gwaith yn amlwg ddim yn addas a'r funud y ceisiodd y gweithiwr ddringo fyny, roedd yn peryglu ei fywyd," meddai.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol