Apêl am ddyn ar goll

  • Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth wrth geisio dod o hyd i ddyn oedrannus sydd wedi bod ar goll o'i gartref ym Mhorth, Rhondda.

Cafodd William Eastely, 77 oed, ei weld y tro olaf canol dydd, dydd Llun.

Roedd yn cerdded i gyfeiriad Ffordd Aberllachau, Wattstown.

Roedd yn gwisgo cot las.

Dywed yr heddlu fod ei deulu yn bryderus iawn.

Dylai unrhyw una ag unrhyw wybodaeth gysylltu â Heddlu De Cymru ar 101 n neu Taclo'r Tacle ar 0800 555 111.