Arglwydd McAlpine: Cytundeb iawndal

Cyhoeddwyd
Arglwydd McAlpineFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Arglwydd McAlpine: Cytundeb iawndal

Mae'r Arglwydd McAlpine wedi dod i gytundeb gyda BBC ac ITV mewn achos iawndal yn yr Uchel Lys.

Daeth yr achos ar ôl i'r cyn weinidog Ceidwadol gael ei gyhuddo ar gam o fod â rhan yn yr honiadau o gam-drin plant yng ngogledd Cymru yn yr 70au a'r 80au.

Fe wnaeth y BBC ac ITV ymddiheuro yn ddiamod i gyn-drysorydd y Ceidwadwyr.

Doedd yr Arglwydd McAlpine ddim yn bresennol yn yr Uchel Lys yn Llundain ddydd Mawrth.

Dywedodd ei gyfreithwyr fod y BBC wedi talu iawndal o £185,000 ac ITV £125,000.

Bydd yn rhaid i'r ddau ddarlledwr hefyd dalu 'costau sylweddol'.

Roedd yr Arglwydd McAlpine wedi dweud ei fod wedi ei "ddychryn wrth ganfod ei hun yn ffigwr o gasineb cyhoeddus".

Ym mis Tachwedd, fe wnaeth rhaglen Newsnight gyhoeddi adroddiad ar achosion cam-drin mewn cartrefi gofal yng ngogledd Cymru.

Ni chafodd enw'r Arglwydd McAlpine ei gyhoeddi ond cafodd ei adnabod ar gam ar y rhyngrwyd.

Arweiniodd adroddiad Newsnight at ymddiswyddid George Entwistle, cyfarwyddwr cyffredinol y BBC.

Daeth cyfreithwyr yr Arglwydd McAlpine hefyd i gytundeb gydag ITV a Phillip Schofield.

Roedd yr achos yn ymwneud â rhaglen This Morning, a gafodd ei ddarlledu ar ôl rhaglen Newsnight.

Yn ystod y rhaglen, fe wnaeth Mr Schofield ddangos rhestr o enwau yr oedd wedi eu canfod ar y rhyngrwyd - rhestr oedd yn honni pwy oedd yn gyfrifol am y cam-drin.