Parth .cymru erbyn 2013?

  • Cyhoeddwyd

Fe allai parth .cymru fod ymhlith y cyfeiriadau newydd cyntaf i fynd yn fyw ar y rhyngwyd y flwyddyn nesaf.

Wrth i'r rheoleiddiwr Icann dynnu enwau o'r het mewn raffl arbennig daeth .cymru yn agos i'r brig.

Bydd Icann yn gwneud arolwg o'r gwahanol enwau cyn dod i benderfyniad terfynol.

Does dim disgwyl i'r parthau .scot a .irish gael eu hystyried tan 2014.

Cafodd y raffl ei gynnal yn Los Angeles, gyda 1,917 o gynigion.

Bu'n rhaid i gwmnïau dalu £62 er mwyn cymryd rhan.

Ond dyw llwyddiant yn y raffl ddim yn gwarantu y bydd y cyfeiriad yn cael ymddangos.

Mae gwahanol lywodraethau wedi mynegi gwrthwynebiad i fwy na 250 o'r cynigion dan sylw.

Gallai hynny olygu fod y ceisiadau yn cael eu gwrthod.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol