BBC Cymru Fyw

Achosion o norofirws yn gwella yn ysbytai'r gogledd

Published

Mae'r achosion o norofirws mewn ysbytai yng ngogledd Cymru yn gwella yn ôl swyddogion iechyd.

Er hynny maen nhw'n rhybuddio pobl sydd â symptomau i gadw draw.

Dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr na ddylai ymwelwyr sy'n diodde' o ddolur rhydd ac yn taflu i fyny fynd i'r ysbytai am 48 awr ar ôl i'r symptomau glirio.

Ddydd llun roedd 'na 35 o gleifion mewn pedwar ysbyty - Ysbyty Gwynedd, Ysbyty Maelor Wrecsam, Ysbyty Bae Colwyn ac Ysbyty Dolgellau - yn ddiodde' o'r norofirws.

Erbyn dydd Mawrth roedd y nifer wedi gostwng i 15 yn ôl y bwrdd.

Roedd gan saith o gleifion yn Ysbyty Gwynedd symptomau ac mae 'na gyfyngiadau ar dderbyn cleifion mewn tair ward yno.

Felly hefyd mewn dwy ward yn Ysbyty Bae Colwyn lle mae pump o gleifion yn diodde' o'r firws.

Mae'r cyfyngiadau wedi codi yn Ysbyty Wrecsam Maelor lle mae gan dri chlaf symptomau ac yn derbyn gofal mewn ystafelloedd unigol.

Mae'r cyfyngiadau hefyd wedi eu codi yn Ysbyty Dolgellau.

Mae'r bwrdd iechyd wedi annog pobl i olchi eu dwylo gyda dŵr a sebon wrth gyrraedd a gadael ysbytai.

Straeon perthnasol

  • Norofirws mewn pum ysbyty