Gwrthod cais i godi tai oherwydd effaith y datblygiad ar y Gymraeg

Mae cynlluniau i godi 336 o dai ar dir ger Rhydaman wedi cael eu gwrthod gan gynghorwyr Sir Gaerfyrddin.

Cafodd y cais ym Mhenybanc ei wrthod yn rhannol oherwydd yr effaith fyddai'r datblygiad yn ei chael ar yr iaith Gymraeg.

Roedd swyddogion Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi argymell bod y cais yn cael ei dderbyn.

Ond roedd aelodau o bwyllgor cynllunio'r sir yn poeni am effaith niweidiol ar y Gymraeg.

Roedd canlyniadau Cyfrifiad 2011, a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf yn nodi gostyngiad sylweddol yn nifer y bobl yn sir sy'n medru'r Gymraeg.

Roedd 'na ostyngiad o 6% yn nifer y siaradwyr Cymraeg yn y sir.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Gareth Glyn yn holi'r Cynghorydd Alun Lenny am benderfyniad y cyngor

Dau asesiad

Mae cais cynllunio eisoes wedi ei roi ar gyfer 140 o dai ar y safle.

"Roedd hi'n anorfod bod cysgod y Cyfrifiad yn drwm dros y cyfarfod," meddai'r Cynghorydd Alun Lenny, un o aelodau'r pwyllgor.

"Mae 'na ddau asesiad wedi ei wneud ar effaith y cynllun ar yr iaith.

"Mae un gan y cyngor cymuned sy'n nodi y byddai effaith niweidiol a'r hall gan y datblygwr yn dweud na fyddai."

Eglurodd Mr Lenny bod Bwrdd yr Iaith Gymraeg, cyn cael ei ddiddymu fis Mawrth, wedi edrych ar y ddau asesiad ac wedi dod i'r casgliad y byddai'r cynllun yn niweidiol.

"Fe wnaeth mwyafrif y cynghorwyr wrthod y cais ar sail pryderon am yr iaith a gwrthwynebiadau eraill," ychwanegodd Mr Lenny.

"Mae niwed posib i'r iaith yn ystyriaeth cynllunio dilys bellach.

"Ac roedd hyn yn flaengar yn ein meddwl."

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.