Gwahardd yr AC Bethan Jenkins rhag gyrru am 20 mis

Cyhoeddwyd
Bethan Jenkins
Disgrifiad o’r llun,
Mae Bethan Jenkins wedi ei gwahardd rhag gyrru am 20 mis

Cafodd Aelod Cynulliad Gorllewin De Cymru ei gwahardd rhag gyrru am 20 mis ar ôl iddi bledio'n euog i yrru o dan ddylanwad alcohol.

Bydd yn rhaid i Bethan Jenkins dalu dirwy o £750, costau o £85 a dilyn cwrs ail-hyfforddiant cyn ailgychwyn gyrru.

Yn ystod yr achos yn Llys Ynadon Caerdydd, fe siaradodd yn Gymraeg i gadarnhau ei henw, ei chyfeiriad ac i bledio'n euog.

Pan gafodd Bethan Jenkins ei stopio roedd lefel yr alcohol yn ei chorff ddwywaith yn uwch na'r trothwy cyfreithiol.

Clywodd y llys iddi gael ei stopio gan yr heddlu yn Llandaf, Caerdydd yn oriau man bore Sul Hydref 14.

Dywedodd ei chyfreithiwr ei bod wedi bod mewn parti pen-blwydd ac wedi yfed gormod.

'Risg rhyfeddol'

Clywodd y llys ei bod yn simsan ar ei thraed pan ddaeth allan o'r car, yn gwisgo trowsus tebyg i un pyjama ac yn droednoeth.

Wrth ei gwahardd rhag gyrru dywedodd y barnwr Bodfan Jenkins bod y lefel alcohol yn uchel iawn a'i bod wedi cychwyn ar daith eithaf hir pan roedd ei gallu i yrru wedi ei beryglu.

Ychwanegodd bod y risg yn un rhyfeddol.

Dywedodd cyfreithiwr Bethan Jenkins bod cywilydd arni am ei gweithredoedd a'i bod yn ddrwg iawn ganddi, a'i bod yn dioddef o gyflwr meddygol cydnabyddedig, sef iselder.

'Difaru'

Mewn datganiad ar ôl yr achos, dywedodd:

"Mae hwn yn digwyddiad yr wyf yn difaru o waelod calon, ac rwyf yn ymddiheurio am fy ymddygiad.

"Y tro hwn, disgynnais yn is o lawer na'r safonau a osodais i mi fy hun, ac yr wyf felly yn derbyn penderfyniad y barnwr yn hyn o beth.

"Carwn ddiolch i'r heddlu am y dull y gwnaethant drin y broses hon.

"Bu hwn yn gyfnod anodd, lle dechreuais ddod i delerau ag iselder am y tro cyntaf.

"Mae cyfeillion ac eraill, gan gynnwys llawer o Orllewin De Cymru, y rhanbarth yr wyf i mor hynod falch o'i chynrychioli, wedi rhoi cefnogaeth ardderchog i mi, ac yr wyf wir ddiolchgar am hynny.

"Byddaf yn wastad yn ddiolchgar iddyn nhw am eu caredigrwydd, fu'n gysur mawr i mi."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol