Pryder am safonau cartrefi gofal

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cartref Merton Place ym Mae Colwyn

Mae safonau mewn rhai o gartrefi gofal Cymru yn annerbyniol ac angen gwella, medd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

Roedd Sarah Rochira yn siarad wedi i archwilwyr orchymyn cartref sydd newydd agor yn sir Conwy i wneud gwelliannau ar frys.

Maen nhw'n honni nad oedd rhannau o gartref Merton Place ym Mae Colwyn yn cael eu glanhau yn iawn, a bod oglau drwg yno.

Dywedodd Cymdeithas Tai Clwyd Alyn eu bod wedi gwneud newidiadau i'r cartref ers iddo agor ym mis Medi'r llynedd.

Dywedodd llefarydd bod swyddogion wedi herio rhai o ganlyniadau'r adroddiad, ond bod y bwrdd wedi penderfynu rhoi "blaenoriaeth uchel" i weithredu ar ganlyniadau'r archwilwyr.

Cafodd yr adroddiad ei baratoi gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) ym mis Medi.

Yn ôl Ms Rochira, mae gan unrhyw un sydd mewn cartref gofal yr hawl i fod yn ddiogel, i gael gofal da ac i gael eu clywed.

Mae'n galw ar archwilwyr i sicrhau bod eu hargymhellion yn cael eu gweithredu mewn cartrefi gofal ar draws Cymru.

"Rwyf wedi gweld gyda fy llygaid fy hun bod gennym ofal cymdeithasol gwych iawn mewn mannau," meddai.

"Ond rwyf hefyd yn gwybod bod peth o'n gofal cymdeithasol preswyl yn ddiffygiol i bobl hŷn, ac mae hynny yn annerbyniol."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol