Sawl ffactor yn gyfrifol am lifogydd stad Glasdir Rhuthun

  • Cyhoeddwyd
Stad Glasdir
Disgrifiad o’r llun,
Doedd dim modd i'r llifogydd wasgaru ar draws y gorlifdiroedd ac aeth i stad Glasdir

Mae adroddiad ar y llifogydd diweddar ar stad o dai newydd yn Rhuthun yn dweud fod sawl cyfuniad o ffactorau gwahanol wedi arwain at hyn.

Roedd perchnogion eiddo ar stad Glasdir, sy'n dal i gael eu hadeiladu, wedi cael gwybod bod eu cartrefi yn cael eu gwarchod gan amddiffynfeydd llifogydd.

Cafodd dros 100 o gartrefi ar y stad eu heffeithio gan lifogydd mis diwethaf.

Yn ôl trigolion roedden nhw wedi cael gwybod bod amddiffynfeydd rhag llifogydd yn golygu mai dim ond un mewn 1,000 o flynyddoedd oedd 'na o siawns am lifogydd.

Fe wnaeth Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru gyhoeddi adroddiad ddydd Mercher i'r hyn aeth o'i le.

Mae'n dweud y byddai angen i'r ffosydd o gwmpas y stad fod wedi bod 85% yn llawn er mwyn achosi llifogydd ar y stad.

Amddiffynfeydd allweddol

Gan na allai dŵr llifogydd wasgaru ar draws y gorlifdiroedd aeth i mewn i'r stad yn lle.

Ond mae'r adroddiad hefyd yn dweud bod tir gwlyb ar ôl glaw trwm yn Afon Clwyd yn ffactorau pwysig hefyd.

Bydd y trigolion yn awr yn awyddus i wybod, gwaith pwy oedd hyn ac yw hi i gadw'r ceuffosydd yn glir.

Mae'r asiantaeth yn adfer dros 35 o safleoedd yn Nyffryn Clwyd a ddifrodwyd yn ystod y llifogydd, rhai amddiffynfeydd llifogydd allweddol.

"Dwi'n cydymdeimlo'n llwyr gyda'r rhai sydd wedi diodde' ac a wnaeth dystio i'r llifogydd," meddai Chris Mills, Cyfarwyddwr Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru.

"Roedd llunio'r adroddiad yn flaenoriaeth i ni ac rydym yn gobeithio y bydd yn rhoi atebion i gwestiynau'r trigolion.

"Y cam nesa yw gweithio gyda'r rhai sy'n gyfrifol am y system i warchod y stad a lleihau'r un peth ddigwydd eto."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol