Beirniadaeth am ofal ysbyty wedi i fenyw golli rhan o'i choes

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Cadarnhaodd yr ombwdsmon Peter Tyndall gwynion y fenyw

Gallai gofal gwael mewn ysbyty wedi cyfrannu at fenyw yn colli rhan o'i choes wedi iddi ddisgyn i bwll dŵr, medd ombwdsmon Cymru.

Dywedodd Peter Tyndall nad oedd staff yn Ysbyty'r Tywysog Charles ym Merthyr Tudful wedi gwneud digon i drin haint gafodd y fenyw wrth ddisgyn.

Fe gadarnhaodd Mr Tyndall gŵyn y fenyw, gan ddweud pe bai wedi cael gofal gwell efallai na fyddai wedi gorfod colli rhan isa'i choes.

Gorchmynnwyd i Fwrdd Iechyd Cwm Taf ymddiheuro i'r fenyw a thalu £3,000 iddi hi.

Roedd y bwrdd hefyd yn derbyn yr holl argymhellion yn adroddiad yr ombwdsmon i'r digwyddiad.

Risg o haint

Disgynnodd y fenyw - sy'n cael ei hadnabod fel Mrs B yn yr adroddiad - i bwll dŵr yn ei gardd ym mis Gorffennaf gan dorri ei ffêr wrth wneud.

Bu ei choes a dan y dŵr am tua 10 munud cyn iddi fedru rhyddhau ei hun a chropian yn ôl i'r tŷ.

Cafodd ei chludo i Ysbyty Tywysog Charles, ac fe gafodd asesiad a thriniaeth am y toriad.

Cwynodd Mrs B wrth yr ombwdsmon gan ei bod yn teimlo y dylai fod wedi cael ei throsglwyddo i ganolfan arbenigol yn syth oherwydd y risg o haint gan fod y briw wedi bod o dan ddŵr y pwll.

Dywedodd nad oedd yr ysbyty wedi ei gyrru am ofal arbennig yn Ysbyty Treforys, Abertawe, tan 11 diwrnod wedi'r anaf, ac erbyn hynny roedd yr haint wedi gafael.

Roedd staff yn Nhreforys o'r farn bod yr haint mor ddrwg fel bod rhaid torri rhan isaf ei choes dde i ffwrdd.

'Anghyfiawnder mawr'

"Dioddefodd Mrs B anaf erchyll a chyfnod anodd, gan arwain at driniaeth a newidiodd ei bywyd," meddai adroddiad yr archwilydd.

"Er bod anafiadau Mrs B yn rhai heriol i'r ysbyty, rwyf o'r farn bod y gofal a gafodd ddim wedi cyrraedd safon dderbyniol.

"Yn fwy na hynny, fe allai'r methiannau fod wedi cyfrannu at y diweddglo trist."

Ychwanegodd y dylai'r ysbyty fod wedi gofyn am gyngor microbiolegol am anaf y fenyw, ac y dylai fod wedi cael ei throsglwyddo i Ysbyty Treforys cyn gynted ag y daeth yr haint i'r amlwg.

"Bydd rhaid i Mrs B fyw gyda'i hanabledd am weddill ei hoes," meddai.

"Yn fwy na hynny, fe fydd yn rhaid iddi feddwl am yr ansicrwydd ynglŷn ag a oedd modd osgoi hynny. Mae hwn yn anghyfiawnder mawr," ychwanegodd.

Dywedodd yr ombwdsmon bod Bwrdd Iechyd Cwm Taf wedi derbyn holl argymhellion ei adroddiad i wella gofal i'r cleifion, gan gynnwys staff o Ysbyty'r Tywysog Charles yn cysylltu gyda'r rhai o Dreforys er mwyn sicrhau eglurder ynglŷn â phryd i yrru cleifion am ofal arbenigol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol