Swydd Comisiynydd yn 'llawn amser'

  • Cyhoeddwyd
Winston Roddick (canol) wedi iddo gael ei ethol
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Winston Roddick yn cwtogi cyflog ei brif weithredwr er mwyn arbed arian

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd (CHT) gogledd Cymru yn dweud ei fod yn ystyried y rôl fel un llawn amser er ei fod yn parhau i gadw'i swydd fel bargyfreithiwr.

Cafodd Winston Roddick QC, sy'n gyn gwnsler cyfreithiol i'r Cynulliad Cenedlaethol, ei ethol fis diwethaf.

Datgelodd Mr Roddick ei fod wedi cwtogi cyflog ei brif weithredwr er mwyn arbed arian.

Roedd yn siarad yng nghyfarfod cyntaf Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru yng Nghonwy.

Cafodd y panel ei sefydlu er mwyn craffu ar waith y Comisiynydd, ac mae'n cynnwys cynghorwyr ac aelodau lleyg o chwe sir y gogledd.

Gwefan

Cafodd Mr Roddick ei ethol fel ymgeisydd annibynnol, ond fe gafodd ei feirniadu oherwydd pryder ei fod yn dal i fod ar gael i weithio fel bargyfreithiwr - swydd y bu'n ei gwneud ers 1968.

Mae enw Mr Roddick yn dal ar wefan siambr 9 Park Place yng Nghaerdydd fel bargyfreithiwr gweithredol, ond mae'r wefan yn pwysleisio "nad yw ar gael ar gyfer materion troseddol yn ystod ei gyfnod fel Comisiynydd Heddlu Gogledd Cymru".

Dywedodd wrth y panel ddydd Mercher: "Byddaf yn rhoi popeth sydd ei angen i'r swydd yma. Mae'n brysur iawn ar hyn o bryd.

"Pan es i gwrdd â'r teulu yn ddiweddar, roedd hi'n gymaint o amser ers i mi eu gweld fe benderfynon nhw wneud parêd adnabod!

"Pe bai'r rôl yn newid i fod yn un rhan amser, fe fyddwn i'n derbyn cyflog is, ond nid yw hynny'n debygol o ddigwydd ar hyn o bryd."

Dywedodd ei fod wedi penderfynu cwtogi cyflog ei brif weithredwr, a fydd yn cael ei benodi o fewn y dyddiau nesaf, ac na fyddai'n penodi dirprwy gomisiynydd ar hyn o bryd er mwyn arbed arian.

'Trosglwyddo neges'

Ychwanegodd Mr Roddick: "Mae'r ddeddf a sefydlodd y sustem o Gomisiynwyr Heddlu yn mynnu fy mod yn penodi prif weithredwr a swyddog ariannol.

"Rwyf wedi hysbysebu'r swyddi yna, ac fe fyddaf yn cyfweld ar eu cyfer yr wythnos hon.

"Ond rwy'n awyddus i drosglwyddo'r neges fod fy llygad ar yr arian, felly rwyf wedi cwtogi cyflog y prif weithredwr o £90,000 i tua £75,000 y flwyddyn.

"Gobeithio fy mod wedi gosod ffigwr sy'n rhesymol ac yn un y mae modd ei amddiffyn.

"Mae comisiynwyr eraill yn Lloegr wedi penodi dirprwyon, ond ni fyddaf yn gwneud hynny ar hyn o bryd."

Dywedodd Mr Roddick ei fod angen cyfri faint o arian y bydd angen i bobl dalu tuag at yr heddlu yn eu biliau treth cyngor cyn cyflwyno'r ffigwr i'r panel gymeradwyo erbyn Chwefror 1, 2013.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol