Erlyn mwy am ymosod ar staff y gwasanaeth iechyd

Cyhoeddwyd
Arwydd Adran frys ysbytyFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd un claf wnaeth ymosod ar nyrs yn yr adran frys ei garcharu am 16 wythnos

Mae ffigyrau'n dangos cynnydd sylweddol yn nifer yr erlyniadau am ymosodiadau ar staff y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru dros y flwyddyn ddiwethaf.

Fe ddeliodd y llysoedd â thua 200 o achosion yn y 12 mis hyd at fis Hydref - tua'r un nifer ag yn ystod y 18 mis blaenorol.

Cafodd yr ystadegau eu cyhoeddi i gyd-fynd ag ymgyrch newydd i rybuddio pobl yn erbyn cam-drin corfforol a geiriol yn erbyn gweithwyr y gwasanaeth iechyd dros gyfnod y Nadolig.

Dywedodd Gweinidog Iechyd Cymru Lesley Griffiths: "Ni fyddwn yn ddiodde' unrhyw drais yn erbyn staff y gwasanaeth iechyd."

Yn y cyfamser mae Heddlu Gogledd Cymru yn cynyddu eu presenoldeb mewn tri ysbyty.

Alcohol

Dechreuodd patrôl ychwanegol yr wythnos ddiwethaf yn Ysbyty Gwynedd ym Mangor.

Dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr y byddai presenoldeb yr heddlu hefyd i'w weld yn Ysbyty Maelor Wrecsam ac yn Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan, Sir Ddinbych.

Bydd yr heddlu yno o fin nos tan yr oriau man dros gyfnod y Nadolig gan fod disgwyl mwy o bobl yno oherwydd digwyddiadau'n ymwneud ag alcohol.

Dywedodd Ms Griffiths bod mwy o gydweithio rhwng y gwasanaeth iechyd, yr heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi arwain at y ffaith y bydd erlyn pobl sy'n ymosod ar weithwyr iechyd yn llawer mwy tebygol o ddigwydd.

Ychwanegodd bod bron i 200 o erlyniadau llwyddiannus wedi digwydd rhwng mis Ebrill 2010 a mis Hydref 2011.

Mae ffigyrau Llywodraeth Cymru yn dangos 387 o erlyniadau yn y 30 mis rhwng Ebrill 2010 a Hydref 2012, sy'n golygu bod tua 200 o erlyniadau yn y 12 mis hyd at Hydref eleni.

Dedfrydau

Mae'r dedfrydau yn cynnwys:

  • 30 mis o garchar i glaf wnaeth fygwth nyrs gyda chyllell;
  • 12 wythnos o garchar i glaf a fu'n ymosodol yn hiliol a geiriol tuag at staff mewn meddygfa;
  • 16 wythnos i garchar i glaf a wnaeth gam-drin ac ymosod ar nyrs mewn adran ddamweiniau.

Yn ogystal, mae'r llysoedd wedi cyflwyno 564 o gosbau eraill megis cosb benodol a gorchmynion ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro wedi ennill gwobr am eu gwasanaeth nhw sy'n cyflwyno llythyr i unrhyw berson sy'n cam-drin neu sy'n dreisgar tuag at staff yn Ysbyty'r Brifysgol yng Nghaerdydd.

Mae'r llythyr, sy'n cael ei anfon o fewn saith niwrnod i unrhyw ddigwyddiad, yn gam cyntaf o bedwar sy'n arwain at orchymyn ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Mae posteri sy'n rhan o ymgyrch Llywodraeth Cymru yn rhybuddio "fe fydd cam-drin geiriol neu gorfforol o'n staff yn arwain at erlyniad", ac fe fydd y posteri'n cael eu harddangos mewn ysbytai, meddygfeydd, fferyllfeydd, deintyddfeydd ac optegwyr ar draws Cymru.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol