BBC Cymru Fyw

Anafu dau heddwas mewn damwain

Published

Cafodd dau Swyddog Cymunedol Cynorthwyol eu torri'n rhydd o'u cerbyd yn dilyn gwrthdrawiad gyda lori ger Pwllheli yng Ngwynedd.

Nid yw'r anafiadau a gafodd y ddau swyddog - un benywaidd ac un gwrywaidd - yn peryglu eu bywydau.

Fe gafodd gyrrwr y lori ei arestio ar amheuaeth o yrru'n beryglus. Ni chafodd yntau anaf.

Digwyddodd y gwrthdrawiad ar yr A499 ym Mhlas Gwyn am hanner dydd ddydd Mercher, ac fe gafodd y ddau eu cludo mewn hofrennydd i Ysbyty Gwynedd ym Nangor.

Roedd y ddau swyddog mewn car Ford Fusion, ac roeddynt yn dychwelyd i'r orsaf heddlu leol ar ddiwedd sesiwn hyfforddi.

Cafodd y ffordd ei chau am gyfnod, ac mae'r heddlu yn apelio am dystion i'r digwyddiad.