Alun Michael: Heddlu 'ar eu colled' o £8m

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Alun Michael nad yw Heddlu De Cymru yn cael arian ychwanegol i blismona Caerdydd

Mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd ar gyfer heddlu mwyaf Cymru yn dweud bod yr heddlu ar eu colled o £8 miliwn o dan y drefn gyllido a gyhoeddwyd gan Lywodraeth San Steffan.

Dywedodd Alun Michael "nad oedd yn iawn" bod plismona dinasoedd Caeredin a Llundain yn golygu arian ychwanegol ar gyfer y rôl, ond nad oedd Heddlu De Cymru yn cael mwy am blismona Caerdydd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud y bydd yn cwtogi ei chyfraniad i heddluoedd Cymru o 1.57% yn y flwyddyn ariannol nesaf.

Mae'r Swyddfa Gartref wedi cydnabod bod cyllido'r heddlu yn "parhau yn heriol".

Annisgwyl

Dywedodd Mr Michael, a gafodd ei ethol gyda thri arall yng Nghymru i'r swyddi Comisiynwyr Heddlu a Throsedd fis diwethaf, bod y dull a ddefnyddiwyd gan lywodraeth ganolog i benderfynu faint o arian y dylai heddlu gael yn gweithio mewn ffyrdd annisgwyl.

Canlyniad y cyfan, medd Mr Michael, yw bod rhai heddluoedd yn colli arian er mwyn sicrhau fod gan eraill lefel isafswm o gyllid.

Dywedodd: "Mae'n hynod dechnegol, ond yr hyn mae'n ei olygu yw bod y fformiwla yn dweud y dylen ni dderbyn tua £178 miliwn, ond rydym ar ein colled o tua £8m gan y Swyddfa Gartref.

"Yn fwy na hynny, mae'r her o blismona Caerdydd, ein prifddinas, yn real a sylweddol, ac mae'n costio arian ond dyw hynny ddim yn cael ei adlewyrchu yn ein cyllid.

"Dyw hi ddim yn iawn gweld Heddlu Lothian and Borders, a Heddlu Llundain, yn cael arian ychwanegol am blismona Caeredin a Llundain, ond eto dyw Heddlu De Cymru yn derbyn dim un geiniog am y cyfrifoldeb ychwanegol o blismona Caerdydd."

'Heriol'

Dywedodd Gweinidog Llywodraeth Leol Cymru, Carl Sargeant: "Nid yw cyllido'r heddlu yn fater sydd wedi ei ddatganoli'n llwyr, ac mae setliad yr heddlu yn rhywbeth sy'n cael ei benderfynnu gan y Swyddfa Gartref."

Dywedodd Gweinidog Plismona llywodraeth y DU, Damian Green: "Rwy'n cydnabod bod y setliad cyllido yn parhau yn heriol, ond rwy'n hyderus y bydd y Comisiynwyr a'r heddluoedd yn parhau i geisio diddymu gwastraff a chadw'r lefel o wasanaeth y mae'r cyhoedd yn ei ddisgwyl."

Mae'r cyhoeddiad cyllido a wnaed ddydd Mercher yn golygu y bydd heddluoedd yn cael yr un lefel o arian gan y llywodraeth yn 2013/14 ag a gytunwyd yn yr adolygiad gwariant ym mis Hydref 2010.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol