Rhybudd llifogydd wrth i law trwm ledu ar draws Cymru

Published

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd wedi cyhoeddi 11 rhybudd am lifogydd posib wrth i law trwm barhau i ddisgyn.

Mae rhagolygon yn rhagweld y bydd cymaint â 40mm (1.5 modfedd) o law yn gallu disgyn yn ystod y diwrnod.

Cyhoeddodd y Swyddfa Dywydd rybudd oren ar gyfer y rhan fwyaf o dde Cymru a de Phowys tan ddiwedd y prynhawn.

Caiff gyrwyr eu hannog i fod yn hynod ofalus gyda dŵr ar wyneb ffyrdd yn gwneud yr amgylchiadau yn rhai anodd mewn rhai llefydd.

Fe wnaeth yr asiantaeth annog pobl i fod yn wyliadwrus am achosion o lifogydd yn enwedig yng nghanolbarth a gorllewin Cymru.

"Mae swyddogion yn yr ardaloedd ar hyn o bryd yn gwneud yn siŵr bod yr afonydd yn glir a bod yr amddiffynfeydd yn eu lle ac yn gweithio," meddai llefarydd.

"Fe fydd y glaw trwm yn lledu ar draws y rhan fwyaf o Gymru yn ystod y dydd, gyda'r tywydd gwaetha yn y de ddwyrain."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol