Dedfrydu dau am briodas ffug

  • Cyhoeddwyd
Sharon CreaghanFfynhonnell y llun, Athena Pictures
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Sharon Creaghan ei bod angen yr arian i dalu rhent

Mae menyw 45 oed o Gaerdydd oedd ar fin priodi myfyriwr o dramor tan i swyddogion o'r Asiantaeth Ffiniau atal y seremoni wedi cael dedfryd o garchar wedi ei gohirio.

Cafodd Sharon Creaghan, mam i dri o blant, £1,400 am y briodas ffug a dywedodd ei bod angen yr arian i dalu rhent.

Plediodd Creaghan a Naseer Awan, 34 oed o Bacistan, yn euog i gynllwynio i hwyluso gweithred oedd yn groes i'r ddeddf mewnfudo.

Cafodd Awan ei garcharu am 12 mis.

Clywodd y byddai'r Asiantaeth Ffiniau wedyn yn ceisio ei estraddodi yn ôl i Bacistan.

Cafodd dedfryd Creaghan o 32 wythnos o garchar ei gohirio am 18 mis, ac fe gafodd orchymyn i wneud 150 awr o waith di-dâl yn y gymuned.

Clywodd y llys nad oedd Creaghan wedi dweud wrth ei phlant ei fod ar fin priodi Awan, a bod ganddi restr o bethau yr oedd angen iddi eu cofio am fywyd a theulu'r myfyriwr.

Dywedodd y Barnwr David Wynn Morgan wrth y ddau: "Mae eich gweithredoedd yn dwyn dirmyg ar weithdrefnau mewnfudo ac o'r ddefod briodas.

"Roedd y briodas hon yn ffug - roedd yn gywilyddus."