Margaret Thatcher wedi cael llawdriniaeth

  • Cyhoeddwyd
Margaret ThatcherFfynhonnell y llun, Not Specified

Mae'r cyn brif weinidog, Margaret Thatcher yn gwella yn yr ysbyty nos Wener ar ôl cael llawdriniaeth i dynnu tyfiant o'i phledren.

Yn ôl cyfeillion mae disgwyl iddi aros yno am rai dyddiau eto.

Mae'r fonesig, sy'n 87 oed, wedi bod yn fregus ei hiechyd ers rhai blynyddoedd ar ôl dioddef sawl strôc dros ddegawd yn ôl.

Hi oedd Prif Weinidog benywaidd cyntaf y Deyrnas Unedig, a bu wrth y llyw am gyfnod hiraf na neb ers dyddiau Willam Gladstone.

Bu'n Aelod Seneddol nes iddi adael Tŷ'r Cyffredin cyn etholiad cyffredinol 1992.