M4: Dau wedi'u hanafu wedi damwain

Cyhoeddwyd

Cafodd traffordd yr M4 i gyfeiriad y dwyrain ei chau yn ymyl Caerdydd yn dilyn damwain ddifrifol.

Fe gafodd dau ddyn eu cludo i'r ysbyty wedi i lori fod mewn gwrthdrawiad gyda nifer o geir.

Cafodd y ddau eu cludo i Ysbyty'r Brifysgol yng Nghaerdydd, ac mae un yn diodde' o anafiadau difrifol iawn.

Dywedodd y gwasanaethau brys bod lori wedi gadael y ffordd rhwng Cyffordd 30 (Porth Caerdydd) a chyffordd 29 am yr A48M am tua 6:70am fore Sadwrn.

Mae'r rhan fwyaf o'r tagfeydd a gafodd eu dal y tu ôl i'r ddamwain bellach wedi dechrau clirio.

Mae traffic tua'r dwyrain yn cael ei ddargyfeirio, ond mae'r draffordd tua'r gorllewin yn rhedeg fel arfer.