Cwpwl oedrannus wedi'u hanafu

Cyhoeddwyd

Cafodd cwpwl oedrannus driniaeth yn yr ysbyty wedi i bobl dorri mewn i'w cartref yn Sir y Fflint nos Wener.

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru bod y cwpwl wedi eu gwthio i'r llawr wedi iddyn nhw weld lladron yn eu cartref ym Mwcle am tua 9:20pm.

Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu bod y dyn oedrannus wedi cael ei gadw yn yr ysbyty dros nos rhag ofn.

Cafodd tri dyn eu harestio a'u cyhuddo o ladrata mewn cysylltiad â'r digwyddiad.