Carwyn: 'Sawl her o'n blaenau'

  • Cyhoeddwyd
Carwyn Jones
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Carwyn Jones bod 'sawl her o'n blaenau ni'

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi cyhoeddi ei neges Nadolig i bobl Cymru.

Cyn sôn am yr economi a'r ansicrwydd ariannol, fe roddodd deyrnged i bobl Cymru a'r gwasanaethau brys mewn blwyddyn anodd.

Dywedodd bod undod y Cymry wrth wynebu cyfnodau tywyll fel ym Machynlleth ym mis Hydref yn "rhywbeth rydyn ni'n ei gymryd yn ganiataol efallai, ond yn rhywbeth gwerthfawr".

Soniodd hefyd am ei falchder wrth weld llwyddiant y tîm rygbi cenedlaethol yn ennill y Gamp Lawn yn 2012, a llwyddiant y Cymry yn y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd.

'Ymateb anhygoel'

Dywedodd Mr Jones: "Tu hwnt i fyd chwaraeon, profwyd trychinebau, fel diflaniad erchyll April Jones ym Machynlleth, a'r llifogydd diweddar yng ngogledd Cymru.

"Roedd ymateb ein cymunedau i'r digwyddiadau trychinebus hyn yn anhygoel. Daeth pobl o bob cwr o'r wlad at ei gilydd i helpu, ac i gynnig cefnogaeth.

"Mae'r teimlad hwn o undod mewn argyfwng yn rhan o fod yn Gymry, yn rhywbeth rydyn ni'n ei gymryd yn ganiataol efallai, ond yn rhywbeth gwerthfawr."

'Ansicrwydd'

Roedd yn amhosib peidio â sôn am y Cynulliad Cenedlaethol, ac ychwanegodd Mr Jones:

"Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydyn ni wedi gweld y Cynulliad Cenedlaethol yn defnyddio'i bwerau newydd i basio ei ddeddf gyntaf, y cam diweddaraf ar ein taith gyfansoddiadol.

"Rydyn ni'n byw mewn cyfnod o ansicrwydd economaidd. Fel rhan o'r economi Ewropeaidd a byd-eang, nid yw Cymru wedi osgoi'r anawsterau hyn. Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio'n galed i gefnogi swyddi a thwf ac i fynd i'r afael â thlodi".

Ymateb

Roedd arweinydd y Ceidwadwyr yn y Cynulliad, Andrew RT Davies, yn cytuno bod Cymru wedi dangos ysbryd cymunedol yn ystod 2012, ac roedd yntau hefyd yn clodfori athletwyr Cymru a'r tîm rygbi.

Ond roedd Mr Davies hefyd yn feirniadol o Lywodraeth Cymru, gan ddweud:

"Mae ein gwlad yn haeddu arweinyddiaeth fwy deinamig, ac ymdrechion ymroddgar i roi ein gwlad yn ôl ar y map."

Ychwanegodd bod 2013 yn gyfle i weinidogion "ddechrau o'r newydd".

Cwblhaodd Carwyn Jones ei neges Nadolig gyda nodyn calonogol, gan ddweud:

"Mae Cymru'n wlad greadigol ac arloesol ac yn dechrau cael ei chydnabod fel arweinydd mewn nifer o sectorau twf, o wyddorau bywyd i'r diwydiannau creadigol. Byddaf yn hyrwyddo'r ysbryd arloesol hwn yn bersonol yn Ewrop a'r byd, ac yn troi'r creadigrwydd yn swyddi a busnesau newydd.

"Mae sawl her o'n blaenau ni, ond mae popeth rydyn ni'n ei wneud wedi'i anelu at gefnogi pobl Cymru, gwella gwasanaethau cyhoeddus a sicrhau newid tymor hir.

"Rwy' am ddymuno Nadolig llawen a heddychlon iawn i chi a'ch teuluoedd."