Adfer cyflenwad dŵr

Cyhoeddwyd

Dywed Dŵr Cymru eu bod wedi atgyweirio pibell ddŵr sydd yn cyflenwi tua 10,000 o gwsmeriaid yn ardal Caerfyrddin.

Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni mai cyflwr llifogydd ar afon Tywi wnaeth achosi'r difrod ddydd Llun.

"Fe wnaeth ein gweithwyr weithio mewn amgylchiadau anodd a thywydd garw i ddarganfod a thrwsio'r nam," meddai llefarydd.

"Ni effeithiwyd ar gyflenwadau dŵr i'r ardal. Er hynny fe wnaeth Dŵr Cymru ddarparu cyflenwadau wrth gefn mewn tanciau plastig rhag ofn bod eu hangen.

"Hoffwn ddiolch i gwsmeriaid am fod yn amyneddgar ac am gydweithio gyda ni er mwyn datrys y broblem.

Fe wnaeth y glaw trwm hefyd achosi trafferthion i deithwyr.

Ddydd Sul roedd theithiau trên rhwng de Cymru a Llundain yn cymryd 45 munud yn fwy oherwydd llifogydd yn ardal Swindon.

Mae'r Ras Genedlaethol Gymreig i geffylau oedd i fod i gael ei chynnal yng Nghas-gwent ar Ragfyr 27 wedi cael ei gohirio tan Ionawr 5 oherwydd bod y cae o dan ddŵr.

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol